Problemet for mange staller om vinteren er at strømgjerdene snør ned og slutter å virke pga mangel på jording. Et annet problem er at bunnen i paddockene øker om de ikke måkes. Følgende er da at hestene pakker snøen sammen og danner en solid snøsåle. Hestene kan i ekstreme tilfeller spasere over strømtrådene.

Begge problemene kan løses om man får forlenget de allerede eksisterende stolpene i tillegg til at man får strømtrådens pluss og minus til å gå i vær sin ledning fremfor at minus går i bakken. (Alternativt at man investerer i strømtråd som har både pluss og minus.)

 

Bruk strips

Ved å montere plaststolper på de allerede eksisterende stolpene vil man kunne forhøye gjerdestolpene med en god lengde. Stolpene fester man enkelt med strips.

 

Gjerde_forlengelse2Fester man så en ny strømtråd på toppen av den nye stolpen har man da tre strømtråder. Den som er nedsnødd kobler man ut. De to andre kobler man henholdsvis til pluss og minus på gjerdeapparatet. På denne måten vil man få til et strømgjerde som fungerer fint selv om snøen fortsetter å lave ned. Det eneste som kan hindre at hester som prøver seg får støt er dekken som i mange tilfeller kan isolere hesten fra strømtråden.

 

Les også artikkelen: Strømgjerder om vinteren

 

Gjerde_forlengelse_serie_4