Det er viktig med en renholdsplan som inneholder en opplisting av alle rom i anlegget. Der skal det stå hvor ofte rommet skal vaskes og hva som skal vaskes i rommet. Rommene kan også med fordel ha en klassifisering av hvor rent rommet skal være. Dette er spesielt viktig om man har ansatte som vasker eller betaler ett firma for å gjøre jobben.

Tell flekker

Siden man betaler for en tjeneste skal kvaliteten også være deretter. For eksempel kan ett bad ha 5 flekker som godkjent, mens en garderobe kan ha for eksempel 10 flekker. Ved ett slik system så kan man enkelt telle og sjekke om man får det man betaler for.

Renhold krever riktige kjemikalier for at de forskjellige flatene skal bli rene. Det finnes et utall firmaer som selger vaskemidler så man kan fort gå seg vil i antallet. Det som kan være viktig å se på er produktbladene til de enkelte kjemikaliene. (Se artikkel om stoffkartotek) Ved å se på helseskader for bruker og miljø så kan man luke ut de farligste og bruke de som gir best miljø.

Matter og vinylgulv

Det er ofte man har matter eller rister ved inngangspartiene. Matter kan man abonnere på ellers så er det en fordel med en industri støvesuger som kan takle store mengder med sand og grus.

Dersom anlegget har vinylgulv vil vinylen ha behov for boning kanskje opp til en gang i året, avhengig av ferdselsmengde på gulvet. Man kan få firmaer til å utføre dette evt. leie maskiner og gjøre det selv.

Krav til renhold på kjøkken er stort om det foregår servering fra kjøkkenet. I slike tilfeller må man ha internkontroll skjema for renhold av overflater, men også av maskiner, lager for mat, m.m. (Se egen artikkel om internkontroll)