Flere som har en ridebane laget med sand iblandet fiber og filt, har utfordring med å ha riktig fuktighet i banen. Noen mangler permanent vanningsanlegg mens andre har utfordringer med bruken. Den nye banen til Drammen og Omegn Rideklubb har løsningen på dette. Hele ridebanen ligger nemlig i et vannbasseng, slik at den alltid vil ha riktig fuktighet.

I andre land har denne typen ridebane blitt et vanlig syn. Nå er det flere i Norge som også får bygd slike baner.

sand paaforesTo nye baner

Anlegget til Drammen og Omegn Rideklubb har i mange år bestått av fire baner. Det vil den fortsette å ha, men med en ny oppvarmingsbane på 25*62 meter og en ny stor bane på hele 62 * 85 meter, hever dette klubbens anlegg til enda et internasjonalt nivå. Med oppgraderingen kan man arrangere tre og fire stjernes turneringer. I tillegg til banene vil det bli laget ny dommerbod, hinderlager og uteområdet generelt vil bli opparbeidet med bla gummibrostein mellom banene.

ridebanen for paskeArbeidet har pågått i noen måneder og det er store områder som er gravd opp. Både den gamle dressurbanen og arena 2 er gravd bort i tillegg til deler av området mot den permanente gjestestallen.

Hvordan fungerer sandbanen i vannbassenget?

Justeringslaget og topplaget ligger begge oppå en vanntett plastduk. Den fylles så med vann opp til pukklaget. På den måten vil topplaget suge vann opp i sanden slik at den er fuktig til en hver tid.

styringsenhetenVannmengden styres i Drammens nye bane automatisk fra en liten boks i sekretariatet, men kan også styres fra en app på mobilen. Systemet kan leveres med manuell styring eller ved hjelp av flottør.

Dersom det regner vil vann automatisk renne ut av systemet. Blir det varme dager så vil systemet tilføre vann.

Se artikkel “Ridebunn fra Walber med vanning nedenfra”

Hvordan er banen bygd opp?

Det er gravd ut over 15 tusen kubikk med jord som er lagt i en voll mot vest. Etter utgravingen er området rettet opp, påført duk og pukklag. Deretter har man satt ned gjerdestolper av «de Sutter» typen, trukket rør til belysning og annet teknisk anlegg.

På innsiden av gjerdestolpene har det så blitt satt opp små betongelementer. Disse er spesiallaget av Walber og settes på metallplater som er satt ned i bakken med støp på utsiden.

I pukklaget er det så laget fordypning til vannrørene før hele området er dekket til med plastduk som er limt i skjøtene. Vannrørene som får vann i bassenget ble så lagt før det ble lagt et pukklag på ca 12 cm.

Pukklaget ble så rettet ut før det ble lagt ut et lag med termiskduk. Denne legges for å skille pukklaget fra topplaget. Topplaget består av ca 12 cm Walber Supreme. Sanden består av kvartssand fra Danmark iblandet ca 30% fiber og 70 % filt.

banen er planert med baerende masser vannrørene over duken med justeringslaget som dekker

duk med topplag skraaningen mellom oppvarmingen og gjerdet mot storeutebanen

Fremtidens fiber/filt bane?

Kostandene for de nye banene i Drammen er store og mange kan derfor tenke at det ikke er en aktuell løsning for sine anlegg. Det hele er derimot et regnestykke. For en mindre utebane på for eksempel 30*70 der man legger dreneringsrør i bunnen, monterer vanningsanlegg på gjerdet, og om man tar med alle arbeidstimene som vil gå med til vanning og vedlikehold, er ikke kostandene så langt unna å få laget en Ebbe Flod system ridebane.

elementene til a lage vannbadet duk med kant  ny oppvarminsgabane

 

omraadet arbeides

Les mer om finnansiering – «Et stort løft for norsk ryttersport»

 

Besøk Drammen Rideklubbs nettside her