I Trav 2015 står det at man skal legge til rette for flere, bedre og trygge treningsanlegg. Ved kjøp av Nannestad treningssenter er man på god vei. Tankene bak kjøpet er videre at man skal legge til rette for god fagmiljøer rundt treningsanleggene. – Les Trav 2012 her. 

Bjerke Travbane Eiendom A/S (BTE) fikk ved overtakelsen driftansvaret. Nå er dette derimot overført til et eget driftselskap Norsk Travsportsenter as. Dette er et datterselskap til BTE.

Disponerer anlegget for sine aktiviteter

Øvre Romerike Travlag fikk fortsatt ha rett til å disponere travbanen og klubbhuset for sine aktiviteter etter salget. Klubbhuset_og_travbanenEn annen del av avtalen var at DNT skal bygge amatørtrener staller til 24 hester. Se travlagets nettside her.

Rune Gustavsen i DNT forteller at arbeidet med planleggingen av nye amatørstaller har stått litt stille, men nå settes arbeidet i gang. Planen er at de skal være ferdig innen 31/12-12.

treningslype_omkranser_hele_anleggetEt stort anlegg

Hele anlegget er innringet av en treningsbane på 3,3km. Den er naturlig lagt i terrenget slik at den har bakker og svinger. Bredden er god så flere kan kjøre sammen. Bunnen består av morene grunn slik at den drenerer godt, men følgende er at det støver litt om sommeren sier Per Kjærnet som har hest på stedet. Daglig snur man kjøreretningen på banen slik at terrengprofilen varieres.

På en tur rundt treningsbanen med Anita Bernhardsen, forteller hun at det de ønsker seg for å få et topp anlegg, er at det ble anlagt en rettstrekning på 700 meter. Det er plass på vestsiden av anlegget forteller hun.

Mange bygg

Innenfor treningsbanen finner man i dag 3 hovedstaller og en utestall. I tillegg finnes det en nybygd privatstall til 7 hester på 4,3 mål som også er privat. I dag disponerer Steinar den ene hovedstallene mens en av hovedstallene står tom etter at Olav Mikkelborg flyttet ut i høst. Den tredje brukes av midlertidig av en del amatørtrenere til de nye stallene er bygget.

hovedstallenHovedstallene er likt bygget med plass til 24 hester vær. De har brede stallganger og det er høyt under taket. Boksenes er av betongvegg, med stalldører av tre. I boksene er alt tre malt med sand i malingen for å unngå biting. I tillegg til boksene er det vaskeplass, tørkerom, utstyrsrom, forrom, toalett og spiserom.

Utrolig viktig med god ventilasjon

Ventilasjonen i stallene var en utfordring. Det ble byttet en gang, men selv da ble det ikke godt nok. Steinar investerte derfor i et stort ventilasjonsanlegg som gir filtrert luft ventilasjonsanlegget_str_frittstende_utedirekte til vær boks. Man kan dermed regulere mengden luft til vær hest og filteret fjerner pollen, etc. Dette fungerer veldig godt, og resultatet er at hestene presterer bedre.

For å sjekke at ventilasjonen fungerer som den skal, samt foreta justeringer, brukte Steinar nylig en røykmaskin for å se hvordan luften sirkulerer og finner veien ut av stallen. Det er utrolig viktig med god ventilasjon – sier Steinar.

Foring av kraftfôr har foregått ved hjelp av kraftforautomater. Disse ga kraftfôr 8 ganger om dagen, men hestene klarte å få tak i rennen som går fra beholderen til krybben. Maskinene fungerer bra forteller Steinar, men de må monteres litt annerledes for at det skal fungere.

Kraftfor_automatenekraftfor_automatenKraftfor_fra_silo_utenforVentilasjon_til_venstre_kraftfor_silo_til_hyre

Tredemølle er vel så bra som skrittemaskinen

Steinar og Olav investerte sammen i en stor skrittemaskin. Etter årevis bruk er den nå klar for en oppussing spesielt i bunnforholdene i maskinen. Tredemøllen som Steinar hard plassert i en sidegang midt i stallen fungerer vel så bra og brukes daglig – sier Steinar.

Per_Kjrnet_med_egen_hest_p_lpebndetMan skulle tro det skapte støy, men da Per hentet hesten sin og setter den på løpebåndet er det så vidt man hører litt summing fra maskinen. Det fungerer veldig bra – sier Per. Hesten min skal trene seg opp og går derfor en halv time på båndet, 3 ganger om dagen. Maskinen som er av typen Horse Trainer kan programmeres akkurat til det programmet man ønsker.

Utfordring å få hjelp i stallen

Anlegget ligger litt for langt unna befolkningen slik at det ikke er helt lett å få hjelpere i stallen. I dag har Steinar tre lærlinger. Det at de er så mange gjør at de får et godt miljø i stallen, men det er ikke alltid så lett å få lærlinger – sier Steinar.

Utestallen_til_venstreUtestallen er bygd av Steinar i 2005 og rommer 8 hester. Anita som er Steinars samboer, forteller at den ble bygget i en periode da de utvidet driften, men at de nå reduserer til kun å ha full hovedstall.

Neden for stallene er det satt opp en mengde paddocker med gjerder av plaststolper. Tidens tann har derimot gjort en del av dem utslitt, mange som ikke kan brukes og generelt er de alle klare for en stor renovasjon. Hovedproblemene er at de går fra hverandre, strømmen fungerer ikke over alt og det er for liten plass mellom gjerdene slik at man ikke kommer til med traktor. En av utfordringene som medvirker til problemene er de store mengdene med snø man har hatt de siste årene.

 

PaddockerGjerdene_trenger_en_oppgraderingNye_luftegrder_bygges_p_indre_bane

Lager nye luftegårder for å få bedre forhold

For å bøte på utfordringene med paddockene bygger Steinar i disse dager nye større luftegårder på området som ligger på innsiden av selve travbanen. De bygges med gjerder på hele 1,8 meter slik at snø ikke skal bli et problem.

Pselingsplass_ved_travbanenBanen er kanonfin – sier Steinar

Travbanen er en 1000 meters bane og ligner på Biri travbane. Den har derimot fått en mer dosert sving slik at den dermed nærmer seg doseringen som er på Bjerke Travbane – les artikkel om banen på Bjerke.

Området rundt senteret er et eldorado for hester. Det er en mengde staller og skogsområder der de kan kjøre milevis og med rettstrekning på 1200 meter.

Ser frem til videre planer

Stedet har store muligheter, men vi er spent på tidsperspektivet i utviklingen – sier Steinar. Vi håper at nye staller og at alt blir utleid, vil skape det viktige og gode miljøet. Videre håper vi på bedre paddocker, rettstrekning og bedre lager for flis og høy legger Anita til.

 

Besøk Stall Hammersborg her