Travhestenes krav til god bane har økt med tiden. Dette skyldes at kunnskapen og forskningen generelt har økt på dette feltet. I lange tider har travbanene rundt om i inn og utland hatt varierende kvalitet. De har hatt forskjellige doseringer med ofte hardt ytterspor og løsere lengre inn. I tillegg ble det mer støtdempende innerst i banen enn ytterst.

En slik variasjon i banene både seg i mellom, men spesielt forskjeller i en og samme bane, har gitt mange hester mer belastningsskader enn ønskelig.  Undersøkelser som er foretatt viser også at svingens helningsgrad er avgjørende for å motvirke sentrifugalkraften. En for slakk helning vil få hestenes ben til å vri seg mer for å klare svingen og kusken må hjelpe hesten mer for å klare å oppnå raske tider.

svingenNy metode for bergning av geometrien til banen

Bjerke travbane er en av flere baner som nylig er rustet opp. Firmaet Sageie Consulting as har utviklet en algoritme for å beregne travbaners vertikal- og horisontalgeometri. Dette bygger på data som banebredde, klotoideparametere, sirkelradier, dimensjonerende hastighet, dosering og fysiske krefter som hesten utsettes for i sitt trav gjennom banen.

Den ”nye” Bjerke travbane er på 1000 meter. Radiusen er 77,76 med en dosering på 18 %. Banebredden mellom railene er 159 meter. Det horisontale sporet ligger 1,5 meter fra railen.

Banen er bygget opp med duk og så grov stein som er planert og gir doseringsgrunnlaget. Noen steder er det laget forstøtningsmur pga doseringen. Det er laget ny kulvert fra gjestestallen. Den ferdige planerte og riktig doserte fundamentet av stein ble så belagt med ett finere lag stein før topplaget ble lagt.

banenStore endringer i forhold til gammel bane

Massene som er brukt er enten gammel masse som er renset eller ny masse som er tilført. I forhold til den gamle banen er doseringen hele 4-5 % større. Bredden på doseringen er økt med en meter og kurven inn og ut av svingene er noe lengre. Det horisontale sporet er nå 1,5 meter fra railen mot før helt inntil.

Banen har kostet over 26 millioner noe som ble mye mer enn man budsjetterte. Dette skyldes i hovedsak at det var dårligere grunnarbeider fra tidligere år enn det mann hadde regnet med. Det var firmaet Hæhre Entreprenør AS som har stått for byggingen. Topplaget ble levert av Franzefoss, mens mellomskiktet er fra Tangemoen Pukkverk og Fet Sandprodukter.

 

Banen ble innviet 15. juli 2009 og i løpet av de første 3 mnd ble det laget 7 nye banerekorder. Kuskene forteller at banen er veldig god. Man kan nå kjøre inn i svingen nesten uten å måtte hjelpe hestene. Mottakelsen har vært stor selv om det var noen små utfordringer i starten før den satte seg godt nok.

sloddingkulvert