Jan er en kreativ mann som har mange ”jern i ilden” så tiden strekker ikke til forteller han Stallmestern. Han nærmest flommer over av ideer som han bare venter på å få satt ut i live. Smarte løsninger og til en hyggelig pris er mye av konseptet til Jan.

Det er noen produkter man ikke kan unngå å legge merke til da X-tern markedsfører seg godt. Det er skittemaskinene som han selger mange av i løpet av året. Et annet produkt er løpebånd både med og uten vann. Han selger sågar spa til hestene som stallmestern tidligere har omtalt i egen artikkel.

Jan Gutubakken kommer på mange av produktene selv. Et av dem er leskur til selbygg. Man kjøper metallhjørner sammen med en materialliste. Når man mottar ”pakken” så tar man materiallisten med seg til din lokale trelasthandler og kjøper inn det som står spesifisert. Deretter er det bare å sette sammen som ett ”Ikea møbel”.

Bygg med tradisjoner

Siste ideen fra Jan er Easy-strong stallen. Easy stallen kommer som elementer og settes enkelt sammen. Selve bygget har form som et viking langhus. Mange vil kanskje tenke på Amerika når man ser formen, men det er et tradisjonelt norsk bygg.

Bygget krever mange stolper for å bære seg. Før var ikke stolpene noe problem innendørs for oss mennesker. Nye ønsker fra oss mennesker ga derimot et behov for større åpne rom og da måtte bærende konstruksjon gå over til takstoler som man har i dag. For en stall derimot gir boksene til hestene mulighet for nettopp å ha mange stolper i bygget.

Easy-strong stallen settes enkelt sammen da alle vegger og åpninger har standardmål. På den måten kan man lage en enkel stall med 4 bokser eller bygge på så mange bokser man vil. Boksveggene blir reisverket for taket slik at alt blir selvbærende. På toppen av taket er det laget et slags ekstra tak som gir både lys og luftemuligheter.

2 dager så er stallen klar til bruk

Det er mange tilpasningsmuligheter i bygget. Du kan velge om du vil ha vindu i boksene, materialvalg og ikke minst type boksvegger. Om man velger å bygge en Easy-strong stall så må man sørge for fundamentet selv før man på ca 2 dager med 4 personer setter opp en stall til 6 hester og som koster rundt 120 000 pluss moms.

Les mer om X-tern og Easy-strong stallen her