Det som tar mye tid ved drifte en stall er å fore, møkke og få hestene ut og inn i paddocker. Ved å lage stallbygget slik at alle hestene får egen ut og inngang vil man spare mye arbeidskraft og tid.

Det er flere anlegg i Norge som har denne løsningen. Noen steder har hver hest sin paddock, mens andre steder har man laget paddockene slik at flere hester deler på et større område.

Erfaringen er at systemet fungerer veldig fint og det kun er enkelte ganger man må bytte plasseringen på hester som ikke «liker» naboen.

Blir paddockene store nok?

paddocrettut3En liten utfordring er at paddockenes bredde ikke blir bredere enn stallboksens bredde. Det kan derfor vært lurt ved planleggingen og ha så brede bokser som mulig, selv om det kan gjøre at man får plass til færre hester på en langside.

Mattilsynet som forvalter forskriften om velferd for hest har i sine retningslinjer skrevet at en hest bør ha tilgang på et 10*30 meter stort området. Har man en boks på 3,5 meters bredde «mangler» det en del meter til de ønskede 10, men ved å ha lange paddocker kan man kompensere noe for mangel på bredde. Forskeren som kom fram til tallet har sagt til Stallmestern at 300 m2 er viktigere enn de konkrete målene og at lange paddocker er bedre enn bredere. Les artikkelen «Avlange paddocker er bedre enn firkantede» 

paddocrettut2En annen løsning på manglende plass er å lage en åpning i enden av paddockene som leder inn til ett større område. Da kan man øke arealet og ha evt. flere hester sammen. Dette krever at man åpner og lukker porter etter behov.

Noen utfordringer

Norsk vinter er ofte kald og da kan en dør som står åpen gi utfordringer som frost i strøet som ligger i boksen og drikkevann som fryser. Har man paddocker rett ut fra boksen bør man vurdere å ha drikkevann som sirkulerer med litt temperert vann.

En annen utfordring er dørterskel og rammen generelt, vinduskarmer, takutspring, yttervegg, mm. Hester kan som kjent gnage på det meste, så man bør tenke nøye på valg av materialer som gjør at det holder lengst mulig.

paddocrettut1Snøras kan bli en utfordring som man også må hindre. Det å montere snøfangere kan være viktig.

Ventilasjon i stallen vil mange tenke at blir bra med så mange dører som kan åpnes, men det er ikke alltid sant. Det viktige med ventilasjon er at luften sirkulerer over det hele. I et undertrykksanlegg som de fleste staller har, vil sirkulasjonen bli «ødelagt» dersom noen dører står åpne. I en stall med så mange dører kan det være lurt å bygge et nøytraltrykksanlegg. Da er det god sirkulasjon over det hele selv om noen dører skulle stå åpne.

Gjerde og underlag

Gjerdene mellom paddockene bør være av en type som ikke hestene kan spise i stykker. Det kan i tillegg være smart å sette ned et rør med lokk der stolpene skal stå. På den måten kan man sette opp eller ta bort gjerder enkelt etter behov.

Underlaget i paddockene bør være tørt og fint med et fast bærelag, da et gjørmebad utenfor inn og utgangen ikke er å anbefale. Gjørmebad kan man unngå ved å legge duk etterfulgt av subbus/sand som gir stabil bunn. Alternativ kan man legge armeringsnett som fylles meg egnede masser.