Hester er flokkdyr og har behov for å bevege seg. Mange hester står derimot alene i en relativ liten paddock. Arealene man har tilgjengelig, hesteraser, bruk, skader på hester, hester som ikke er blitt sosialisert med andre hester, praktiske grunner og mye annet, kan være bakgrunn for at det er slik.

I Mattilsynets retningslinjer til forskrift om velferd for hest, står det i § 16 står det at ”luftegårdene bør være minst 10*30 meter.

Mer bevegelse i avlange paddocker

Både undersøkelser og erfaring viser at avlange paddocker er bedre enn mer kvadratiske. Hester som står i avlange paddocker ved siden av hverandre, følger hverandre i bevegelsene. Går en hest opp i den ene enden av paddocken, følger ofte den andre med. Om vinteren kan man enkelt se hvordan hestene lager spor i snøen.

Står hestene alene kan man dermed gi hesten en mulighet for mest mulig bevegelse ved å lage avlange paddocker som heller er smale, istedenfor å lage mer firkantede paddocker.

I innledningen til retningslinjene som Mattilsynet har laget, står det at ”kravene i retningslinjene skal fortrinnsvis oppfylles for nybygg, og er veiledende for bestående staller og det skjønn som må utøves i det enkelte tilfelle.” Det er mao ønskelig at man lager 300m2 store paddocker pr hest og da gjerne 10*30 meter i formen.

Avlang paddock Firkantet paddock

Dette sier retningslinjer forskrift om velferd for hest:

§ 16 Luftegårder, beiter, treningsbaner og utearealer

Utearealet må ha størrelse og utforming som gir hestene mulighet mosjon, også i høyt tempo. Luftegårder bør være minst 10m x 30m. Forholdene bør legges til rette slik at flere hester kan gå sammen. Underlaget må være egnet for hester uten for mye stein og holdes ryddet for gjenstander hestene kan skade seg på. Det må tåle den aktuelle belastningen uten å bli for mye tråkket opp, særlig når det er vått. Om vinteren kan det være behov for å måke snø, både av hensyn til underlaget og for å hindre at gjerdene blir for lave. Ved isete underlag må det settes i verk nødvendige tiltak, f. eks strøing eller skoing av hestene.

Avlange paddockerGjødsel bør fjernes regelmessig av hensynet til hygienen og underlaget. Gjerdene må være godt synlige for hestene og av solide materialer eller strømførende. Sauenetting er lite egnet som hestegjerde pga risiko for at hester kan henge seg fast.

§ 22 Mosjon

Hester har behov for mosjon og for å utøve naturlig atferd. Med ”fri bevegelse” menes at hesten slippes løs på egnet område der den kan utøve naturlig atferd……

 

Les hele retningslinjen her