Galoppløpene startet på Øvrevoll i 1932 og mange av byggene som er på Øvrevoll i dag, er nesten like gamle. Spillegården, butikken, byggene ved paddocken og kioskene har alle forfalt over lang tid og er nå så dårlige at de ikke kan reddes.

Byggene og gamle staller er ikke bare det eneste som Øvrevoll sliter med. Det andre er selve ridebanen. Øvrevoll har en bane som har både oppoverbakker og nedoverbakker. I tillegg har banen krappere svinger en noen annen bane i Europa.

Gjesteboksene_ved_paddockeneMange av Øvrevolls direktører har gjennom tidene jobbet med planer for å gi galoppsporten bedre forhold. Det har vært planer om å selge Øvrevoll og Drammen travbane for så å bygge et fellesanlegg. Andre forslag har vært å bygge ny galoppbane ved Fossum, nord for Oslo, m.f. Problemet med de planene har vært at man må selge tomten på Øvrevoll til en slik pris at man får finansiert ett helt nytt anlegg. Planene for salget har gått ut på hel eller delvis utbygging av tomten. Dette har ikke været mulig da veien ikke er tilpasset en så stor utbygging, det er ikke nok skoleplasser, vann og avløpsnettverket har ikke kunne tatt unna, m.m.

Direktør Hans Petter Eriksen sa når han ble ansatt som direktør for en del år siden, at man nå skulle roe ned de store flytte spekulasjonene og heller konsentrere seg om det man har. Det er derfor gledelig for alle som trives på Øvrevoll at man nå har fått til en oppgradering av anlegget slik at Øvrveoll kan forbli på stedet videre.

I en pressemelding fra AS Øvrevoll veddeløpsbane skriver Hans Petter at et møte i Plan- og Miljøutvalget i kommunen har gitt Øvrevoll mulighet til å starte regulering av Stallkroatomten til boliger. Samtidig kan de sende inn en dispensasjonssøknad/rammetillatelse for ombygging av publikumsområdet.

Animert_flyfoto_av_nye_Ovrevoll

Spaden i jorden etter Derbydagen 2011

Dersom alt går som det skal kan vi forhåpentligvis sette spaden i jorda umiddelbart etter derbydagen 2011 og ønske velkommen til ”Nye Øvrevoll” i april 2012. Øvrevoll har tidligere i fjor søkt om å rive en gammel plasthall og et gammelt bygg på stallsiden for å sette opp to nye staller til 36 hester til sammen. Les mer om saken her.  Begge disse tiltakene vil gjøre at anlegget vil få en stor oppdatering og gi galoppen mye bedre forhold.

Planen er å flytte paddocken dit vinnerpaddock er i dag, senke den ned til banenivå slik at man kan lage et amfi. Videre er det planlagt et nytt servicebygg som skal ligge mellom hovedtribune og sekretariat. Dette bygget blir på ca 1000 kvm og skal inneholde blant annet nytt vektrom med garderober, diverse kontorer samt arrangementslokaler i annen etasje. I tillegg vil det være terrasser i hele byggets lengde og en overgang inn til hovedtribunen.

Tanken er videre at eksisterende vektrom, staller i stallgården og totobrakker skal rives.

Paddock_med_gjestebokser_vekt_garderobe_voldgift_mmNeste byggetrinn vil mest sannsynlig bli to leilighetsbygg der Stallkroen ligger i dag. For å få gjennomført dette, må eiendommen der Stallkroen ligger, reguleres og dette vil ta et par års tid.

  

Se fotoanimasjon over hvordan det kan bli her

Ønsker du å lese sakspapirene med tegninger så er de offentlige på Bærum kommunes nettside – se her