I dag finnes det staller der det er søkt om å bygge nye. Den ene er en bygning som er veldig dårlig og som i ikke kan brukes. Den andre stallen er en gammel plasthall som heller ikke er brukbar.

Begge disse vil erstattes av 2 nye like staller. Begge vil ha plass til 18 hester, vaskeplass, isolat, personalrom, salrom, lager, høyloft og hybler med to soverom.

Søknaden om bygging ligger inne til behandling i Bærum kommune i disse dager, så vil saksbehandlingstiden vise om stallene vil komme opp i løpet av 2010.