Stallen på Bygdøy Kongsgård drives av Norsk Folkemuseum og det er Kongsgården Rideskole som holder til på stedet. Museet har mange avdelinger, men i seksjonen for rideskole og stall har de ansatt 5 faste til å drive anlegget og ca 8 personer som hjelper til i helgene på rundgang.

De ansatte på stedet er stallmester, stallmedarbeider, rideskoleleder og rideskoleassistenter. I tillegg har de administrasjon og lærlinger. Stedet er populært for lærlinger så de har i perioder hele 3 stk.

Når Stallmstern.no er på besøk forteller stallmester på stedet Harald Hilsen om hvordan de ansattes arbeidsforhold er på stedet. Han er litt beskymret for fremtiden da det diskuteres i disse dager om fremtiden for Rideskolen. Se egen sak her.

Alle fast ansatte har kontrakt som er standard for de ansatte på Norsk Folkemuseum. De andre har tidsbegrenset avtaler. De fleste staller i Norge har ikke en større bedrift som hovedeier slik som Bygdøy Kongsgård. I slike tilfeller finnes det standard kontrakter på Arbeidstilsynets sider som kan brukes som utgangspunkt – se her.

11 turnustider skal bemannes

Personalet har fast ukentlig møte. Arbeidstiden varierer noe. Det er nemlig laget et intrikat system for arbeidstider for å dekke alle oppgaver på stedet og tilpasse den enkelte. Det er hele 11 turnustider som skal fylles sier Harald. Kongsgården har med dette gjort mye for å imøtekomme kravet fra NAV om tilpassing av arbeidstid og oppgaver for de ansatte så langt det er mulig.

De som jobber i helgene kan jobbe lang dag lørdag og kort dag søndag eller motsatt. Hjelperne i helgen får som regel opplæring av de som allerede jobber i helgene, da helgene varierer mye fra ukedagene pga rideskolen.

kongsg4Lærlingene har vanlig arbeidsuke, men kan jobbe i helgene og får da betalt en timepris pluss helgtillegg. Jobbingen registreres i datamaskinen på kontoret. Dette fungerer som stemplingsur.

I helgene er det ikke avtalt helgvakt blant de ansatte, men selve museumet har vakt og vil ta afære om en alarm går eller noe annet skjer. I vinterhalvåret er det riktignok en brøytevakt ordning. Skal man ha stående helgvakt vil dette koste ganske mye. Ofte har stalleier eller driver det ansvaret uten at man får noe økonomisk kompensasjon.

Skriftelige instrukser og rutiner i internkontrollperm

Nyansatte får opplæring ved at de er med ansatte på stedet i arbeidet før de selv får alene ansvar, i tillegg til at stedet har en skriftlig perm der arbeidsinstrukser og internkontrollrutiner finnes. I den permen er det i minste detalj beskrevet alle rutiner, instrukser og hva man skal gjøre dersom noe skjer, for eksempel rutiner i tilfelle isolatboksene må benyttes.

Personalet er opptatt av faglig utvikling noe som kan skyldes det aktive lærlingemiljøet. De har eget bibliotek tilgjengelig for de ansatte med de aller siste bøkene.

En gang i året er det lønnsforhandlinger. Av de ansatte er det 2 som er medlemmer av Fellesforbundet, mens 2 er medlem av de museumsansattes forening. Disse fire blir det forhandlet for via organisasjonen. Alle som ikke er organisert kan sende krav til direktøren som avgjør om kravet blir imøtekommet.

De ansatte på Bygdøy Kongsgård har mao et ryddig arbeidsforhold der arbeidsmiljøloven tas hensyn til.

 

Kontaktinformasjon til Bygdøy Kongsgård  – se her

 

Se aksjonen “Redd Bygdøy Kongsgård” på facebook.