Som oftest så går dagene uten at noen skader seg, men en dag får man bruk for førstehjelpssutstyret og den kunnskap man har om bruken av dette.

Det er mange typer skader som kan oppstå. De enkleste og som er mest vanlig er skrubbsår og små kuttskader, men de fleste har traktor og andre maskiner som kan gi klemskader, diverse væsker i ansiktet og hud generelt. Man kan få brannskader av tau, rusk i øyet, skolding fra varmt vann, flis i fingeren, stikk fra innsekt, mm.

Lovpålagt å ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr

Dersom stallen er på en gård som får produksjonsstøtte, om hestesenteret har ansatte eller om stedet en godkjent hestevirksomhet via Kvalitet sikring i landbruket (KSL), e.a. så er det påkrevd at stedet har førstehjelpsutstyr tilgjengelig, og at det er ansvarlige på stedet som har opplæring i førstehjelp.

Utstyret skal være tilpasset type aktivitet, antall mennesker som er på stedet og beliggenhet i forhold til hvor lang tid det vil ta for å komme til sykehus. Den ansvarlige på stedet har ansvaret for at førstehjelpsutstyret og opplæring til en hver tid er oppdatert.

Hvordan vite hva man skal gjøre?

Det er to grunnleggende ting man bør vite. Det ene er behandling av «vanlige» skader som kan oppstå, det andre er de mer «uvanlige» skader. For eksempel dersom noen bruker et rengjøringsmiddel til hesteutstyr og får dette i ansiktet. Det kan også være at en slange med væske fra traktor hopper av og man får det på seg. Et annet eksempel er om barn i stallen får tak i væske fra et verksted og smaker på det.

StoffkartotekDet raskeste er å ringe giftinformasjonen eller å gå inn på helsenorge.no – der kan man skrive inn produktet og man får alle opplysninger man trenger å vite i forhold til hva du bør gjøre. Men alle som er pålagt å ha førstehjelpsutstyr er også pålagt å ha et stoffregister. Det består av en perm med sikkerhetsdatablader på alle flytende midler som finnes på stedet. Sikkerhetsdatablad er et ark der det står hva produktet inneholder, hva som evt. er farlig og hva man skal gjøre om man for eksempel får det på seg. Les om sikkerhetsdatablad her

Utover skader som kan oppstå, kan folk på stedet bli stukket/bitt av insekter/orm. Lurer man på hva man bør gjøre kan også helsenorge.no gi svar.

Hva skal man ha i førstehjelpsskapet?

Her er noen forslag:

Rensende middel – Klorhexidin, Pyrisept, sterilt vann og/eller renseservietter.

Sårsalve

Plaster

Gnagsårplaster

Gasbind

Bandasjer

Enkeltmannspakker/trykkbandasjer

Støttebandasjer

Kompress

Sportstape

Bandasjeteipe

Øyeskylleglass og saltvann til øyeskylling.

Kløestillende middel mot insektsstikk

Branngel

Solkrem

Saks

Pinsett

Nål

Flåttfjernerpinsett

Munn til munn maske

Engangshansker

Ispose

Krave for stabelisering

Medisiner skal være innlåst

Det kan være fint å ha enkelte medisiner tilgjengelig. Medisiner skal være innelåst og skapet skal være fastmontert i bygget. I et slikt medisinskap kan man for eksempel ha smertestillende og febernedsettende.

 

skadeskjemaInformasjon og skadeskjema

I førstehjelpsskapet er det i tillegg til alle produktene fint med en enkel veiledning i førstehjelp. Det bør også være tilgjengelig telefonnummer til ansvarlig på stedet, ambulanse og telefonnummer til giftssentralen.

Når skaden er skjedd skal den også dokumenteres. Det er derfor praktisk om skjema til utfylling er i samme skap sammen med en penn. Skjema skal leveres til ansvarlig på stedet, slik at man kan unngå at tilsvarende skader skjer igjen.

Dersom skaden er alvorlig og kan medføre medisinsk behandling eller arbeidsuførhet, skal den meldes til NAV eller til forsikringsselskap. Er det arbeidsulykke skal evt politi samt arbeidstilsynet også informeres. På nettsiden til Arbeidstilsynet defineres dette som ulykker som fører til død, hodeskader/hjernerystelse, bruddskader, indre skader, tap av legemsdeler, forgiftninger, forbrenninger, etseskader, frostskader og ellers alle skader som krever sykehusinnleggelse. Les mer på arbeidstilsynets nettside her.

 

Opplæring

Den som er ansvarlig på stedet skal sørge for at ansatte og andre ansvarlige kan førstehjelp. Denne opplæringen eller repetisjonen skal være årlig. Dersom man selv ikke har kunnskap nok, er det mange firmaer og organisasjoner som tilbyr alt fra enkle førstehjelpskurs til mer dyptgående kurs.

Dokumentasjon på at de som skal ha opplæring har fått det, er viktig å ha skriftlig. Ha gjerne ett dokument der alle skriver under på at de har deltatt på førstehjelpsopplæringen.

 

 Se tidligere artikkel om stoffregister her