Mot manges negative spådommer, har Morten Aasen bygd det første anlegget i verden som får en lønnsom produksjon ut av hestemøkk og flis. Det har tatt mer enn 5 års arbeid og store investeringer, så det «koster» å være gründer, forteller Morten. Jeg har lært meg at man ikke kan ta nei til et svar. Man må kjempe på videre, men eventyrlysten og det å få til noe, er drivkraft nok, forteller han.

Miljøgevinst

Hestemøkk er ikke et avfallsprodukt som kan deponeres i store hauger. Mange staller rundt om i landet har derfor utfordringer med å bli kvitt dette på en måte som er godkjent etter gjødselvare forskriften og av landbrukskontorene. Ved å kjøre dette til Norsk Biokraft vil ressursene bli tatt vare på.

Møkk fra en boks kan i løpet av et år gjenvinnes til fire tonn med biopellets. Dette gir brennverdi nok til en leilighet i året. Det er dermed store ressurser å hente ut ved produksjon av møkk til pellets.

norsk biokraftProduksjonen gjøres i tillegg på en miljøvennlig måte. Den skjer i et lukket anlegg som er under tak og med et støpt dekke, så det ikke er avrenning. Luft fra tørkeprosessen renses for partikler og går gjennom et karbonfilter, slik at det heller ikke er noe forurensning fra produksjonen.

Fra hestemøkk til pellets

Verdien i råstoffene ligger i hestemøkk og flis som ikke har gått varm. Hestemøkk i kontainer bør derfor ikke være mer enn en uke gammel.

Ved ankomst vil massen sendes gjennom en siktemaskin som fjerner høy, stein og evt. andre fremmedprodukter som hestesko. Dette utgjør ca. 8% av den totale massen. Hovedmassen blir så kuttet opp i biter for lettere å bli behandlet videre.

Den oppkuttede massen sendes så gjennom en tørkeprosess. Her tromles massen og tørkes ved hjelp av varmluft. Den luften blir produsert i en maskin som drives av pellets fra egen produksjon.

Etter at massen er tørket går den videre gjennom en trommel der sand siktes ut. Dette kan utgjøre ca 2% av massen.

Massen som er igjen består da av flis, hestemøkk og litt fukt for å kunne pelleteres. Pelleteringen blir gjort i en spesialmaskin som komprimerer og lager produktet til ferdig pellets.

Det ferdige produktet blir solgt til biobrenselanlegg.

IMG 1976 torkeprosessen IMG 1972

Hente og bytte ordning med fortjeneste til alle parter

Morten forteller at han har kjøpt inn 20 kontainere med tak som kundene vil disponere. Taket kan løftes skrått opp og er viktig for å minske nedbør i kontaineren. Jo mindre fukt det er i massene jo bedre økonomi blir det i produktet.

ferdig pelletsNår kontaineren er full og den kjøres til Gardermoen vil man kunne få den i retur med ny flis. Dermed kan kundene totaltsett spare opptil 10-15% fra utgifter man har i dag.

Veien videre

Driften er godt i gang og Morten regner med å øke produksjonen utover året.

Foreløpig er ordningen for staller i Oslo området og kan ta imot hestemøkk fra rundt 1500 hester, men Morten forteller at de ønsker å etablere flere fabrikker rundt om i landet.

 

Les mer om ordningen på Norsk Biokraft  

 

Les tidligere artikkel om prosjektet her