Ideen om et pelletsanlegg i Norge kom fordi hestemøkk er en stor uutnyttet ressurs, forteller Trym Denvik og Marlene Hoefliger fra firmaet Norsk Biokraft.

Rundt om på hesteanlegg ligger det ofte store hauger med møkk som er et stort problem å bli kvitt. Hestemøkk er ikke definert som avfall og kan derfor ikke lagres permanent i store hauger, men må sluttbehandles. For at næringsstoffene skal bevares trenger man å kompostere den på en ordentlig måte. Dette krever store arealer og egnede redskaper, noe som få anlegg har.

Marlene forteller at firmaet har fått utarbeidet en rapport om hestemøkk til pellets fra Energi gården. Den danner grunnlaget for firmaets videre arbeid og nå realisering av det første pellets produksjons anlegg.

Anlegg bygges i Oslo området

Firmaet ble startet mars 2012 og planene er å bygge et anlegg som kan håndtere hestemøkk fra 3000 hester. Anlegget vil bli bygget i Oslo området.

Marlene Hoefliger og Trym Denvik i Norsk BiokraftSelve byggingen av anlegget og driften av dette koster en del penger, men Trym forteller at regnestykket går i pluss. De har inne søknader om støtte fra ENOVA.

Selve produksjonen foregår slik at hestemøkken tørkes før den pelleteres. Produktet varmebehandles til over 300 grader i prosessen. På den måten blir sluttproduktet både luktfri og miljøvennlig i videre bruk.

Det krever en del energi å få produsert pellets. Når anlegget er i gang vil derfor ca 20% av sluttproduktet som lages, brukes til å produsere ny pellets, noe som er bra for miljøet.

Sluttproduktet vil primært bli solgt til anlegg som har automatisk askehåndtering og ikke til private husholdninger.

Skal være enkelt for hesteanlegg å levere

Det finnes en del utfordringer, men de er overkommelige. En av dem er å få levert hestemøkk som ikke inneholder hestesko, sømmer og annet som ikke er rent hestemøkk med flis. En annen utfordring er fuktigheten da mange konteinere er åpne i toppen slik møkka får tilførsel av snø og regn. Ved bruk av mindre konteinere og med tak, vil det løse noe av den utfordringen.

Til hesteanlegg vil firmaet lage et tilbuds og informasjonspakke, der de hjelper med transport, informasjon, med mer, slik at det for staller blir enkelt å inngå en avtale.

 

For mer informasjon se her