Duk i ridebaner

Hovedgrunnen til at man bruker duk i ridebanen, er for å skille masser fra hverandre, slik at de ikke blandes. Men det finnes alternativ måte å gjøre det på, avhengig av type bane du skal bygge.

Når man bygger en ridebane kan det være behov for opp til to duker. En bærende tykkere duk i bunden og en tynnere duk som skiller masser før topplaget.

Bærende duk over jorda

Den første vurderingen om bruk av duk avhenger av grunnforholdene der du skal legge banen. Skal banen ligge på et jordet, er det fornuftig å bruke en tykkere bærende duk.

En slik duk legger du direkte på jorda, gjerne etter at det øverste laget med jord er tatt bort. Den jorda kan brukes andre steder, eller til lagring, for å evt kunne legges tilbake dersom ridebanen tas bort igjen.

Bærende duk

Tynnere skillende duk

Når bærelaget er lagt, må man ha et justeringslag før topplaget legges.

Det er mellom disse to lagene, at det kan være nødvendig med en tynnere fiberduk så lagene ikke blandes.

For å finne ut om man skal ha duk eller ikke, så må man velge type topplag. Skal man ha en ridebane med sand, fiber og filt, kan man bruke drenerende masser som justeringslag etterfulgt av en fiberduk. Grunnen til det, er at en slike bane primært skal sloddes, slik at den kan lages flat med god drenering.

Velger man å lage en ren sandbane, evt med gummirasp/pinneflis iblandet, må de dypharves med tiden, og da vil man risikere at man drar med seg duken og ødelegger banen. I slike tilfeller lønner det seg å bruke subbus som justeringslag og droppe duken. Slike baner bør legges med litt fall, så vann som ikke renner gjennom , renner av.

 

For mer informasjon kontakt Stallmestern på  www.ridebane.no

Fiberduk

Les også

Bygging_av_ridebane

Bygging av ridebane

En ridebane skal gi hesten de beste muligheter for å prestere, uten å få skader på kort eller lang sikt. Banen skal samtidig gi rytter og hest så gode forhold som mulig for utførelsen av de øvelsene som de skal gjennomføre. I tillegg vet alle som rir at man ønsker en bane som ikke støver på varme dager og som har store vanndammer når det regner.

harv og slodd 3

Slodd og harv – hva er hva?

Banen må harves sier en rytter på stallen. En annen sier at banen må sloddes. Forvirring over hva som er hva, og når man skal gjøre hva, er stor. Slodding og harving er nemlig to forskjellige ting og brukes til forskjellige tider og ettersom hvilken type ridebane man har.