I sommer ble forskriften vedtatt og nå har mattilsynet laget interne systemer for å iverksette forskriften. Inspektørene til mattilsynet kan dermed ilegge gebyrer ved overtredelser. Får man et gebyr kan det derimot ankes.

Prosessen med den nye forskriften har pågått noen år – se artikkelen Nå kan du snart risikere overtredelsesgebyr  fra 22.januar 2013 for mere detaljer.

Mattilsynet kan gi gebyrer ved for eksempel krav til dyrenes levemiljø, tilsyn og stell. Mer detaljer står i forskriftene.

Hvor stort gebyrene er varierer fra 4 til 20 ganger rettsgebyr (r) for privatpersoner. En (r) er for tiden er på 860 kroner. For virksomheter er det gra 7 ganger rettsgebyr (r) til hele 15 ganger folketrygdens grunnbeløp som er på 88370 kroner.

De fleste overtredelser skal ha individuell fastsettelse, men noen overtredelser har fast beløp. Dette kan være manglende kompetansebevis, innmelding av drift til mattilsynet og manglende kontroll av elektrisk anlegg.

For mer informasjon se her