Hestegjødsel er for mange en kostnad og et problem. Dermed ender mye av dette i hauger og der forblir det liggende. Drammensregionen har satt i gang prosjektet Hest som næring hvor målet er og “Styrke Drammensregionens aktivitetstilbud innen hest å bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring.”

Et av underpunktene er å komme med alternative måter å utnytte og håndtere gjødsel. Dette var temaet for møtet som ble holdt på Øvre Gjerdal gård i Hyggen. Tilstede var det folk fra staller i regionen, kommunene, fylke, organisasjoner, firmaer og gårdbrukere.

vre_Gjerdal_grdDeltakerne fikk høre om alternative måter å utnytte hestegjødselen på. Slik det er i dag har prosjektet Hest som næring, dokumentert at det ligger enorme mengder hestegjødsel i hauger rundt om i Drammensregionen som ikke gjøres noe med. Dette skaper forurensning, er mange ganger brudd på forskriftene og kan skape et problem for hestene selv.

Biobrenselanlegg

Som et av få anlegg i Norge har Ole Kristian Jensen fra Østre Sandaker gård installert et biobrenselanlegg som forbrenner hestegjødsel. Varmen brukes til oppvarming av drivhus.

brenselmaskinAnlegget har vært i drift i halvannet år og forbrenner ca 60m3 hestegjødsel i uka. Anlegget er helautomatisk slik at konteinere med hestemøkk dumpes rett i en blander som automatisk transporterer møkka til forbrenningskammeret. Se artikkel Biobrenselanlegg som fungerer og artikkel om anlegget til Ole Kristian som kommer.

Kompostering og jordforbedring

Fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud, Øystein Haugerud ga en god innføring i viktigheten av å bevare jorden. Hestegjødsel er en viktig ressurs som må tas vare på og ende tilbake til jorden.  Det er derfor viktig at man får i gang komposteringsprosess i gjødselen. Blir alt liggende vil den gå anaerob (mangel på oksygen) og vil ikke bli kompostert.

For å få komposteringsprosessen riktig må man følge med på temperaturen i haugen. Når temperaturen stiger opp mot 60 grader må man vende for å tilføre luft. Dette må gjøres 1-2 ganger i uken. Når temperaturen ikke stiger mer enn 20 grader etter en snuing på et døgn, er komposteringen ferdig. Dette tar ca 2-3 måneder. For at man ikke skal miste næring, bør komposthaugen tildekkes slik at regn ikke vasker vekk god næring.

Lagring_av_mkk_i_avreningssikkert_stedHestemøkk kan brukes rett på jordene, men da bør det harves ned for best resultat. I tillegg bør man tilføre kunstgjødsel da mye flis iblandet, vil få mikroorganismen til å forbruke mye nitrogen til nedbrytning av flisen.

Les mer om fylkesmannen i Buskerud her

Levering av hestemøkk til store komposteringsfirmaer

Mange leverer hestemøkk til firmaer som behandler dette i store kvanta. Lindum er et firma som tar imot slam, biorester, hageavfall, hestemøkk, m.m. Dette omdannes til gjødsel, forbrenning, bruk til oljeforurensning, m.m. Firmaet har mange anlegg i inn og utland og kan hjelpe til med å lage småanlegg. Les mer om Lindum her

 

Les mer om Hest som næring her