Under Kingsland Oslo Horseshow, spurte Stallmestern Morten Tidemansen i Kingsrød, om de har noen nyheter. Han kan forteller at produktene er så solide og fungerer så bra, at det har vært lite nytt de siste årene, bortsett fra en ting. Man nå kan få levert Walker Sport.

Walker Sport er en Walker med vann som i tillegg har spa funksjonene. Det er noe ombygd Walker med vann, som bla har fått noen forsterkninger i forhold til saltvannet.

Man kan kjøpe Walker og spa hver for seg, men man vil spare penger ved å kjøpe begge i ett. Walkeren med vann vil dermed ha både saltvann og kjølende effekt.

Flere til daglig bruk

Spa maskinen og Walker med vann blir oftest kjøpt av behandlingssteder, mens Walker uten vann kjøpes til daglig bruk.

SpaVann i Walker har flere behandlende og treningsfunksjoner enn walker uten vann. For eksempel vil walker med vann gjøre at hesten løfter bena over vannspeilet, om man har litt vann i maskinen. Øker man vannmengden vil hestene endre gangen ved å skyve beina igjennom. Dette medfører at hestens hjertefrekvens øker med 20%. Salt og bobler gir legende effekter. Les mer om spa ved å klikke her

Morten forteller at kunnskapen om bruk av Walker har økt mye, bla fordi man ser effekt av bruken. Skal man satse innen sprang og dressur så er Walker ett veldig godt bidrag. For å komme langt i sporten må hestens form være på topp. Etter en oppvarming i Walker kan man ha en effektiv treningsøkt, forteller Morten.

Flere satser på behandlingssteder

Det er en tendens at flere unge ønsker å bygge opp behandling og opptreningssteder for ridehester. Økonomisk er det en stor kostand, men Morten gir ett tips om at det fins midler via Innovasjon Norge. Ved å søke på midler for kvinner i landbruket og da tidlig på året, er det muligheter for å få støtte. Søker man sent på året er som regel midlene brukt vann tredemolleopp. Flere har fått støtte på den måten kan Morten fortelle, selv om hest ikke er satsningsområdet i det enkelte fylket.

Skal man satse så er det viktig med godt forarbeid. For eksempel kan en oversikt over kundegruppen være smart å legge ved søknad om midler. De som gjør et godt forarbeid og er gode i tilbudet til kunder, vil kunne gjøre det godt innenfor ryttersport segmentet.

Morten forteller til sist at de kan tilby finansieringsordninger, men maskinen(e) betale seg godt ned over tid om man har en stabil brukergruppe.

 

 

 

Les mer om Kingsrød Trading ved å klikke her

Besøk Hors-Trainer ved å klikke her

Les om de enkelte maskinene ved å les artikler ved å klikke her