Prosjektet ”Hest som næring” har vært gjennomført av kommunene i Drammensregionen. Bakgrunnen for prosjektet var at økningen i hestehold og aktiviteter øker mye i området. For å bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring ble prosjektet startet med målet om å “Styrke Drammensregionens aktivitetstilbud innen hest å bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring.”

I løpet av prosjektperioden er det gjennomført mange undersøkelser, avholdt møter, kurs og laget flere gode rapporter. hest paa turProsjektleder Gry Løberg vil på møte 14. november fortelle om prosjektet og 3 viktige områder som gjødselhåndtering, valg av strø og ferdsel med hest.

Erik Hanseid fra Stubberud gård i Sørkedalen vil komme med praktiske eksempler og erfaringer. I tillegg vil landbrukskontoret informere om tilskuddsmuligheter og ridning i marka.

Det er Regionkontor landbruk Oslo, Nittedal, Skedsmo, Rælingen og Lørenskog, som arrangerer kvelden.

 

 

Les mer på deres nettsider og for påmelding her

 

Les artikkelen “Møte om gjødselhåndtering”