Det viktigste for et stall anlegg, er å ha kunder som gir inntekt til driften. Det kan derimot være en fare ved at man sier ja takk til alt og alle. De som driver med hest er dedikerte folk som brenner for sin retning innenfor hestesporten. Det kan derfor være vanskelig å tilfredstille alle kundenes ønsker.

En klar plan for hvem man ser for seg skal være kundegruppen gjør driften enklere og mer lønnsom.

–         Er det gutter og jenter

–         Er det barn fra 5 til 18 eller kun de over 18 år?

–         Skal de drive kun med trav, sprang, dressur,… eller distanse?

–         Skal gruppen drive på hobby basis eller som profesjonelle?

–         Osv.

Når kundegruppen er definert kan man lage en plan for anlegget. Skal det være et sted for profesjonelle ryttere trenger man gode trenere, gode treningsforhold og kanskje mindre av store beiter og løsdrift. Er stedet tilpasset ryttere som har hest til turer så kan man kanskje gjøre stallene til trivelige samlingssteder og legge opp til organiserte turer.

Utgifter og inntekter henger sammen. Større krav til anlegget og arrangementer gir mer utgifter, men gir også prosentvis enda mer inntekt. Det motsatte blir i tilfeller der man kun trenger stall og gode turveier. Det er mao viktig å ha variable utgifter og bruke penger på de ting som kan generere mer inntekt.

Se egen artikkel om variable utgifter.