En sunn økonomisk drift får man stort sett ved å redusere faste de faste utgiftene og heller ha flere av de variable. Fordelen ved variable utgifter at man i gode tider kan få mer inntekter men har da samtidig progressivt mer utgifter. I dårligere tider med mindre inntekt har man også mindre utgifter.

Har man mest faste utgifter vil man kunne slite når inntektene faller eller uteblir, mens man selvfølgelig kan leve godt i gode dager. Det er derimot en kortsiktig løsning for de fleste.

En stall har primært variable utgifter slik som høy, flis, kraftfor, etc. Når utgiftene til de variable kostnadene er trukket fra inntektene får man en prosentvis oversikt som kalles dekningsgrad. Jo større prosenten blir, jo bedre er det for økonomien til stedet.