Gården består av over 200 mål med jorder og skog. Når familien overtok gården hadde ikke jordene vært drevet på mange år og skogen hadde vært offer for flathogst uten nyplanting.

Bygningsmassen var slitt, demningen var ødelagt og hele gården bar et generelt preg av forfall.

Sigurd som var nyutdannet Agronom tok tak i utfordringen med åpne hender og i løpet av noen år hadde han og familien fått frem et anlegg som er et godt eksempel for andre steder.

Stallen_p_vre_Gjerdal_GrdSuksess på grunn av klare verdier

Jeg tror vi lykkes fordi vi har klare verdier for stedet – sier Sigurd. Gården har tre verdier – hygge, dyrevelferd og orden.

Det skal være hyggelig for alle å være på stedet.  Er man oppstallør må man som resten av familien, bidra til å skape dette forteller Sigurd. I tillegg til hyggen skal hestene ha det godt og det skal være orden over alt. Sigurd forteller at høy skal enten være i hestens mage eller på høylageret. Det er lettere å holde et slikt krav, enn å si for eksempel at 5 strå på bakken er godkjent eller kanskje 10.

Liten gård – store muligheter

Gården tilbyr oppstalling til tolv hester, utegang for fire hester, sommerbeite til tjuefem i innmark og fire hester i utmark. I tillegg arrangeres rideleir på sommeren, gårdsaktiviteter, vannaktiviteter i sjøen eller basseng samt selskapslokale til førti gjester ute eller inne.

Gårdsmessig driver gården grovfor produksjon på eget og innleid jorder. Det produseres ca 160 tonn i året, hvor av 40 tonn går til eget bruk.

12_bokser_i_stallenNy stall og låve

Låven som sto på anlegget hadde falt sammen og stallen var ulovlig oppført. Det ble derfor bygget helt nye bygninger.

Stallen er et separat bygg, med boksplass til tolv hester. Det er eget vaskespilt, kjøkkendel med toalett, salskap, m.m. i bygget. Stallgangen er bred med støpt gulv som har fall til sluk. To ventilasjonspiper, ventiler i boksene og to luftblandere i taket gir sammen med god høyde i stallen et godt klima for hestene. Det er god belysning og brannalarmsystem er installert.

Låven er i tre etasjer hvor første etasje er lager til grovfor og maskiner. Topp etasjen er et selskapslokale som brukes for eksempel til kurs som Rådet for Drammensregionen hadde 23.november 2011 – Les referat fra kurset her

 

VaskespiltStallenGod_plass_i_stallen

Parklignende uteområdet

Hele uteområdet er nøye planlagt og bærer tydelig preg av orden slik gårdens verdier tilsier.

Gården hadde en sliten gammel demning, som demmet opp for et lite vann. Denne demningen ble byttet med en helt ny og fremstår i dag som et smykke på gården. Til demningen fikk vi støtte sier Sigurd, men det har vært mye egeninnsats på stenlegging av bekken.

Demningen_p_grdenRidebanenMkkahenger_med_pressening_s_den_blir_lettere__tmme_om_vinteren

Ute har hestene tilgang til paddocker som er innhegnet med tregjerder. Det er lagt ut frostfritt vann til uteområdene som gjør arbeidet med vann enkelt året rundt.

Vann_i_padockeneVed planlegging av anlegget var det ikke noe ønske om å lage et stort hestesenter med ridehall, men en utebane måtte man ha. Det er derfor anlagt en 60*20 ridebane.

 

Les mer om gården og se flere bilder på deres internettside her