For å bli godkjent i Bransjestandard hest må man gjennomgå et 4 timers kurs etterfulgt av en prøve på internett.

På kurset fikk deltagerne en gjennomgang av forsikring ved Erik Gjestvang fra Gjensidige. Bransjestandard nummer 1 og 2 ble gjennomgått av Thor Gunnar Mathisen. Nummer 12 Bransjestandard Hest ble gjennomgått av Torgeir Svalsesen. Som begge har sittet i prosjektgruppen.

Fronter som aktivt nettsted

Som deltager på kurset får man brukernavn og passord til Fronter som Norsk Hestesenter bruker. Der vil man gjennomføre prøven. På siden vil man kunne lese alle dokumenter, lese nyheter, kommunisere både med Øystein og andre som er med i ordningen.

Etter godkjent prøve søker man så Norsk Hestesenter om å bli med i ordningen. Man får så utdelt brukernavn og passord til KSL-standardene.

BransjestandardbannerTre standarder må fylles ut

Etter pålogging under www.matmerk.no, får man tilgang til å fylle ut KLS-standard 1, 2 og 12. Standard 1 er generelt for gården. Spørsmålene kan besvares med ja, nei eller ikke aktuelt. Det er kun noen få punkter man svarer ja eller nei på, dersom man ikke har hestesenteret på en gård. 

Standard 2 er om Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Denne tar for seg bla risikoanalyser, personal, maskiner,  planer og rapportering. Standard nummer 12 er selve Bransjestandard Hest og består av 35 punkter med spørsmål som man må krysse av for. Det følger veileder med til alle spørsmålene. Noen av kravene er Hestebransjens egne krav og ellers er det krav fra Lover og forskrifter.

Ekstern revisjon

Etter utfylling av KLS-standardene 1, 2 og 12 vil man så få besøke fra revisor som er oppnevnt av Matmerk. Etter besøk fra revisor som kan godkjenne eller gi avvik vil bedriften kunne bli godkjent og få skilt fra Norsk Hestesenter.

Årlig må man gjøre en egenrevisjon i tillegg vil man hvert 3.år få besk av revisor fra Matmerk.

Standarden er for øvrig et levende dokument forteller Øystein. De første som blir godkjent vil derfor kunne påvirke innholdet i en tidlig fase.

Les mer om første kurs her

Les om ordningen her