Hester som skal gå ute over lengre tid på beite trenger både god plass, mat, vann, le, sikkert område, med mer. Det er mao mange kriterier man må oppfylle for å gi hestene et godt beite.

Stort sett finnes det to typer beiter. Det ene er utmarksbeiter der man ikke pleier eller gjør noe med forholdene. Det andre er innmarksbeiter der man pløyer, gjødsler og sår gress til hestene.

Samme hvilket beite man velger så må det være stort nok til det antall hester du skal ha på beite. For å finne størrelsen man trenger, kan man regne at en hest trenger ca 5 mål.

Sikker inngjerding

Gjerdene rundt beiteområdet er ofte av en provisorisk art, men kan også være permanente gjerder som brukes til bla sau eller andre dyr i tillegg. I slike tilfeller må man huske på at piggtråd er forbudt som eneste gjerdemateriell og gjerdestolpene må ikke ha skruer, spiker eller andre skarpe kanter som kan skade hestene.

hester_pa_beite_8Midlertidige gjerder som settes opp må være høye nok og ha nok og stabil strøm. Et strømapparat har forskjellig styrke slik at et lite apparat til et kjempeområdet vil ikke kunne gi god nok funksjon. Mye gjenngroing rundt strømtrådene vil også minske funksjonen til strømgjerdene slik at man må se over gjerdene flere ganger i løpet av beitesesongen.

Mest næring i sesongstart

Gressmengden og næringsinnholdet i beite er viktig for at hestene skal få den næringen de trenger. I begynnelsen av beitesesongen er det mye næring og lite fiber i gresset. Senere i sesongen blir det mindre proteiner, stivelse og sukker, men mer fiber.

Hvilke type gress man har er litt avhengig av hvor i landet man befinner seg, men vanligste sortene er timotei, rødkløver, engsvie, evt. luserne.

hester_pa_beite_3Bruk riktig gjødsel

Før hestene kommer på beite kan det være nødvendig med gjødsling. Man bør ikke bruke egen hestegjødsel pga parasitter. Gjødsler man med naturgjødsel må man vente 3 uker før hestene slippes på beite. Bruker man derimot kunstgjødsel kan hestene slippes etter et par dager dersom det har regnet. Ellers må man vente i 2 uker. Hvilken type gjødsel man bruker er avhengig av jordsmonn og gressarter. Nitrogen eller fullgjødsling på våren og kalksalpeter om høsten for å sikre ettervekst.

Vann er som alle vet viktig for hestene. Dersom man har elv som drikkevann så skal man passe på at beite ikke ligger slik at avføring fra hestene kan renne ned i vannet til hestene ved regnvær. Vær også oppmerksom på at ikke alle hester drikker fra elver eller bekker. Dersom man ikke har en elv eller bekk så er det viktig å fylle vann jevnlig. Vannkaret må også vaskes ved behov.

hester_pa_beite_4Salt er et mineral som hestene får for lite av fra gresset slik at de trenger tilgang til mer salt via saltsten. Sett disse opp slik at de kan komme i ly fra regn om mulig da flere typer renner av ved mye regn.

Møkk små områder

På et mindre område kan det være behov for å møkke for å hindre spredning av parasitter/ormer. Gress som vokser der hestene har gjort fra seg blir som regel ikke spist og området med gress blir dermed sterkt redusert med tiden.

Mye møkk som blir liggende tiltrekker seg og blir god yngleplass for fluer. Det finnes måter å beskytte hestene på og samtidig finnes det måter å minske problemet med for mye fluer. Se artikke her.

Hestene skal ha tilgang til ly for vær og vind. Både sol og vind skifter retning så trær, tak og andre le muligheter bør ha variert plassering. Krav om leskur gjelder ikke for hester på beite i “vanlig” beite periode.

Lag en beitestrategi

Beiteområde strategi må planlegges for å sikre tilgang til gress hele sesongen. Man kan enten slippe alle hestene ut på hele området med en gang eller man kan bruke andre metoder. Det kan være at man rullerer på områder man har slik at noen områder hele tiden får hvile. En annen metode er å åpne nye områder etter vært som dagene går slik at området blir større og større eller stripebeite der man forskyver gjerdene med tiden og således sperrer nedslitte områder og åpner nye.

I tillegg til beitestrategi er det viktig å tenke nøye igjennom hvilke hester som skal og bør gå sammen og forberede dem for beitetiden. Hestene må tilvennes i god tid til gress. De må få vaksiner og ormkur ellers må parasittmengde kontrolleres ved innsending av prøver fra hestenes avføring. Sko må vurderes tatt av og tenner sjekket.

Jevnlig tilsyn der man sjekker gjerder, vasker vannkar, møkker og selvfølgelig sjekker hestene for skader, såre høver, m.m. er en selvfølge. På innmarksbeite skal tilsyn skje daglig. Går hestene på utmarksbeite skal de ha tilsyn minimum en gang i uken.

hester_pa_beite_5