Borgas historie starter i 1973 på gården Borga i Sveriges tetteste hesteregion. I dag er det blitt et stort firma som selger haller i over ti land. Ridehaller er i Sverige veldig populære og årlig bygger Borga opp mot 100 ridehaller. Dette utgjør 30-40% av totale bygg de setter opp.

I Sverige er lover og forskrifter noe annerledes enn i Norge, noe som kan være grunnen til den veldig store forskjellen i antall ridehaller som bygges. I Sverige finnes det nemlig støtteordninger til gårder som vil bygge ridehall, i motsetning til i Norge der man får tippemidler og støtte kun om det for eksempel er en rideklubb som skal bygge.

I Norge har det allikevel blitt bygd mange haller fra Borga og flere bygg er under oppføring. I tillegg til ridehaller bygger Borga staller. Enten som separate bygg eller i tilknytning til ridehallen.

Borgen byggDu trenger kun komme med ønskene dine

Om man skal bygge en ridehall eller en stall, så står Borga for det konstruksjonsmessige og tekniske rundt bygget. Som kunde trenger man derfor kun å tenke på hvordan man ønsker det endelig skal se ut.

Ved bygging av en ridehall skal man huske på at den totale kostanden er mer enn selve hallen. Grunnarbeider, såle til bygget, vant, ridebunn, belysning, evt. rom til dommerbod, publikumsplass, mm. kommer i tillegg.

Hel såle eller plint er ofte avhengig av om man bygger på fjell eller ikke. Plint er billigere enn å støpe en hel grunnmur.

Borga anbefaler at man kjøper hall med kondensskydd på takplatene. Isolasjon av taket hjelper, men med en kald ridebunn så vil det komme fukt og kondens opp i taket, som igjen kan dryppe ned på rytter og hest.

Påbygg langs ridehallen til for eksempel stall går bra. Det beste er å ha samme takvinkel, men er vinkelen på ridehuset for bratt så må man ha flatere sidebygning for å få nok høyde i ytterkant.

Hall på 6 uker

Dersom man kun ønsker en standard ridehall tilbyr Borga en Quick and Easy løsning der alt er standard og man har da i løpet av 6 uker en ferdig hall.

De leverer bygg med 10 års garanti.

 

Les mer om Borga her

Les tidligere artikkel  “Borga bygger i store deler av Europa” her