Sverige har over tre hundre og femti tusen hester og man skulle tro at markede er mettet, men det bygges som aldri før. Jesper Helle fra Borga steel buildings i Sverige forteller derimot at man i Sverige har merket en liten utflatning på byggeprosjektene. Dette mener han skyldes at EU ikke gir støtte på samme måte som tidligere. Først i 2014 er det meldt at støtteordningen kommer tilbake.

En annen endring Jesper har sett er at man de siste årene bygger flere og flere private anlegg mot mer kommunale og klubb eide anlegg før. Kravene fra byggerne er i tillegg at man ønsker mer og mer komfort i form av isolerte haller, mer lys, tribuner og gode publikumsområder.

Borgas ridehaller

Jesper forteller at de som regel leverer en standard type ridehall, men at man selv bestemmer størrelsen på bygget. Vinduer og lysinnslipp er viktig og Jesper anbefaler da lysinnslipp samt ventilasjon øverst i hele takets lengde. Da får man lys inn uten at det skinner på ridebanen og det er lett å lufte ut hallen –  sier Jesper. Vinduer for øvrig gjør det trivelig.

Borgen_byggerVentilasjon i ridehallen kan løses med vifter i enden om man ikke går for taklufting, men det koster strøm og gir støy. Et alternativt er å erstatte vinduer langs toppen av den ene veggen med tett vindnett slik at luft slipper inn og ut.

Vinkel på tak kan velges

Takvinkelen på ridehallene er som oftest 15 grader, noe som gjør at man høydemessig kan ha staller på langsiden. En kraftigere vinkel gir derimot et fint utseende om hallen ikke er for bred.

Isolerte tak og vegger er noe Jesper anbefaler. Det gir et bedre temperert inneklima, men gir også den effekten at man slipper bråk fra regn og snøras som kan skremme hestene.

Mange har bygget uisolerte staller. De kan etterisoleres forteller Jesper, men det gir jo selvfølgelig en ekstra kostnad, istedenfor om man hadde isolert med en gang hallen ble bygget.

Borgen_byggBorgas staller

Mange bygger gjerne staller i forlengelse av langsiden på ridehallen, men man kan også med fordel bygge egne hus. Borga leverer stall bygg i bredder fra 8 til 14 meter og dertil 2,5 til 4,5 meter under taket i ytterkant. Lengden på stallen er alt ettersom hvor mange bokser man ønsker i stallen.

Alle stallene som leveres har isolert tak og vegger som standard. Du kan selv velge type veggplater, dører, vinduer, ventilasjon, med mer, men stallinnredning, snøsikring, osv. må du skaffe selv.

Om man bestiller bygg fra Sverige skal man generelt være klar over at regelverket kan variere noe. Dette er for eksempel forskjell på krav til takhøyde i stallen og at det i Sverige ikke er lov med foringsluke i gitteret. Snakk med leverandør før avgjørelser tas.

 

Les mer om Borga Sverige her 

Les mer om Borga Norge her  

Les om Vestre Bærum Rideklubb her