Utgangs skilt med hest

Dersom man skulle få en brann i ett anlegg så er det ofte stor sjanse for at strømmen går og at rom fylles med røyk. I slike situasjoner kan det være vanskelig å finne veien ut. Det kan også være vanskelig å finne hvor døråpninger til hestene er. Merking er da redningen.

Merking er for mange bygg påbudt etter forskrifter, men bør være en selvfølge i alle staller hvor store de enn måtte være.

Mange forskrifter sikrer dyr og mennesker

I forskrift om teknisk krav til byggverk (byggteknisk forskrift) står det blant annet at store byggverk og byggverk med stort personantall, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha tilfredsstillende ledesystem.

I forskrift av 2002-06-26 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, står det at eier av et hvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Videre står det at eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem.

Merking har en egen forskrift av 1994-10-06 nr 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Den gir oversikt over utførsels og standarder på merkingen.

God_merking_av_dobbelt_menneskedrMerking_av_gulv_med_ledestripeI_ledestripen_p_gulvet_markeres_plassering_av_slukkeutstyr

Normalt merker man gulvet slik at man ser veien ut. I tillegg merker man opp dører så man finner dørhåndtak og over dører som leder ut. I en stall er det viktig å merke to typer rømningsveier. Med og uten hest. Dersom man i en brann leder en hest mot en dør som er beregnet for mennesker, kan det bli skjebnesvangert.

Merking_av_vannslang_-_merkingen_stikker_ut_s_man_kan_se_den_fra_begge_siderI selve stallen bør man i tillegg til å merke rømningsveien, merke stalldørene slik at man enklere finner åpningen til hestens dører.

Brannslukningsutstyr, brannalarm utløser og oversiktsplakater er noen andre viktige steder som bør merkes med selvlysende merking.

Selvlysende merking uten vedlikehold

Tradisjonelt setter man opp lamper og ledere som bruker nødstrøm. Ulempen med dette er at man får et kontinuerlig vedlikehold i form av bytt av lysstoffrør, tenner og kontroll. Rmningskilt_med_strmVed bruk av de siste moderne selvlysende merkene slipper man dette arbeidet. Merkingen som er på markede kan så vel felles ned i trevirke, laminat eller betongen.

Som en ekstra sikkerhet kan det være en god ide å ha lommelykter festet i oppladbar holder ved utgangsdørene. På den måten kan man enkelt ta med en lommelykt dersom man må inn i et bygg der strømmen har godt.

 

Les om brannsikring i nybygget til Lefdals rideskole

 

Melder_med_selvlysende_skiltUtgangsskilt_for_menneskerskilting_av_plassering_for_brannslukningsapparat