Artikkel Lefdal

Det er ikke bare staller som årlig er utsatt for branner. Nylig brant Tårnåsen skole i Oppegård ned til grunnen. Dårlige brannvegger, mye hulrom og lite tilgang på vann førte til at den lille brannen som startet ikke ble slukket. Stallmestern har besøkt nybygget til Lefdals rideskole for å se hvordan dette ivaretas i nybygg.

sprinkelanleggDet å se en bygning brenner med alt man har kjært er ikke en god opplevelse. I de fleste tilfellene er brannvesenet raskt på stedet, men bygningens konstruksjon og rehabilitering i løpet av årene gjør at brannen spres seg raskere enn brannvesenet klarer å slukke.

Stallmestern har vært på omvisning hos Anders Lefdals nye rideanlegg i Vestfold. Der kan han vise frem et moderne anlegg som er bygget slik at brannvesenet skal få tid til å kunne redde deler av bygget ved en evt. brann.

2 rømningsveier er kravet

Forskriften for velferd for hest sier staller med mer enn 10 hester skal ha 2 rømningsveier og tilfredsstillende varslingsanlegg for brann. Hos Lefdal er det i den nye stallen 3 veier ut for hestene, men hestene kan også gå via 2 dører inn til ridehallen og derifra to veier ut til det fri.

Vannrørene som fører vann til hestene har påkoblet sprinkelanlegg over alle dørene slik at man ved en evt. brann fortsatt kan komme igjennom døren selv om det brenner rundt døren.

aspirasjonsanleggAL

 

Over alt er det aspirasjonsrør som vil sette i gang brannalarmen ved brann. I stallen er det varslingen ved hjelp av lys for ikke å skape panikk hos hestene. Røyken og den lyden en brann gir er nok om ikke ulende alarm skal hisse opp hestene enda mer.

 

Seksjonering

Det er anbefalt i retningslinjene til forskrift om velferd for hest, at man lager flere seksjoner i store staller med brannvegger. De anbefaler at man i rom under 300m2 har seksjoneringsvegger som har brannmotstand på EL30. Rom over 300m2 bør ha EL60. Dette vil si at veggene skal holde i 60 minutter mot brann for rom over 300m2. I tak kan dette for eksempel bestå av 13 mm gipsplater, 250 mm isolasjon og 2 mm bordgang. Ofte er betongvegger brukt og i slike tilfeller vil en bærende vegg på 10-13 cm være nok. Det er avhengig av om det er ren betong, lecka, mursten eller annen type murvegg. Er det ikke bærende konstruksjon kan en vegg på tykkelsen 6 til 8 cm gi godkjent brannskille. Her er det mange utregningsmuligheter så man må ta kontakt med fagfolk for å sikre at bygget blir riktig etter krav.

Anders kan vise til at stallen er tre delt med brannvegg som består av gips og isolasjon i tillegg til at en del er i betong. Dørene er derimot et svakt punkt som på tilsvarende måte ble ett problem i skolebrannen da åpninger og hulrom ga brannen mulige passasjer.

 

Pass på at vedlikehold og utbyggingssarbeid blir gjort riktig

I et nytt bygg tar man hensyn til at brann ikke skal spre seg raskere enn den bør, men i gamle bygg som i utgangspunktet var sikkert så hender det at man installerer ny ventilasjon, flytter på vegger, eller en liten enkel ting som og borre hull til ledninger eller rør i en brannvegg. En brann og de gasser som oppstår kan lett spre seg igjennom slike hull. Man skal derfor alltid sikre slike hull med tetningsmasse som er beregnet til formålet og som hindrer gasser og brannen selv i å trenge igjennom veggen.

På mange anlegg er det i tillegg til staller og en ridehall oppholdssteder for mennesker. I disse tilfeller kan kravene til vegger, gulv og tak være strengere i forhold til brannmotstand. Hos Anders blir det et stor fint lokale i 2. etg. som vil ha plass til veldig mange mennesker. Rømningsveier er derfor ett viktig behov som Anders har tenkt på. Det er hele tre trapper ned fra 2. etg. hvorav alle ender i egne utganger rundt om i bygget. Alle rømningsveier er merket med rømningslys slik at man enkelt skal finne veien ut ved brann og påfølgende røyk og strømbrudd.

 

trappAL

Nok vann og godt trykk

Vann tilgang og trykk var ett problem på barneskolen som brant. Hos Anders er det i tillegg til offentlig vann en liten elv/bekk ved siden av rideanlegget. Om det ikke er stort nok vannmagasin så kan det nok være ett godt bidrag.

Hester og folk som er på det nye anlegget til Anders Lefdal kan føle seg trygge rent bygningsmessig. Nå gjenstår kun brannøvelser så personalet og eier innarbeider gode rutiner ved en evt. brann.

 

 

 

lysalarmALbrannslangeAL

brannsentralAL