Litt øst for Moss er gården Søndre Paulshus der Aktiv stall ligger. Da Even O. Paulshus skulle ha hest på slekts gården, bygde han først om det gamle fjøset til bokser og mer tradisjonell drift. Da det sto ferdig leste Even at Fjøssystemer søkte etter noen som ville bygge opp en Activ stabla som konseptet heter. Det endte med at han sendte inn en søknad og ble valgt blant 20 andre interessenter.

Fra planleggingen startet til driften kom i gang 1.mars 2018 har det tatt over 3 år, men selv om det har tatt litt tid så er han godt fornøyd med hvordan det har blitt.

DSC 0117Hele anlegget der hestene oppholder seg er på 15 mål og er lagt rundt en åskam. Hestene kan bevege seg rundt åsen på vei mellom alle stasjonene. En rundtur kan starte ved liggeplassen. Nedenfor er det satt opp grovforautomat. Videre kan hestene gå forbi slusen som leder ut til beitet, før de kommer til kraftforautomaten. Etter den kommer vanntrauet. Hele runden er på rundt 400 meter.

Det har blitt lagt ned mye grunnarbeider for å få alt på plass og med et godt drenert underlag. Det har blitt en del sprengning av fjell, men det er også brukt matter som armering av grunnen.

Hva er Active Stabel

20180503 13110120180503 130844Activ stable er ett Tysk konsept som er bygd i mange land. Det fungerer på den måten at hestene har en ring med databrikke rundt halsen, som gjør at den enkelte hest får den mengde grovfor og kraftfor som den har behov for.

Hvor mye den enkelte hesten får og hvor mange ganger i løpet av døgnet styres av en datamaskin.

Er det trøbbel med elektronikken løses 95% av dette i Tyskland da de har internett tilgang til systemet.

Systemet forhandles via Fjøssystemer i Norge.

Hvordan fungerer Aktive stabel

Antall hester som kan være i anlegget på gården i dag er 16. Det kommer av at det går fire hester på vær grovformaskin. På gården er det i dag fire maskiner så dermed er det plass til 16 hester. Dette kan derimot utvides til så mange man ønsker. Grovforautomaten stilles inn slik at en hest for eksempel kan spise 240 minutter i løpet av døgnet.

Kraftforautomaten stiller man inn etter hvor mye og hvor mange ganger hestene skal kunne få kraftfor. Maskinen takler to type kraftfor i tillegg til vitaminer. Om en hest ikke spiser kraftfor på en stund, vil den neste gang den kommer til maskinen få mer krafôr enn om den gikk regelmessig. Dataprogrammet styrer dette. Den totale mengden i løpet av en dag blir den samme.

DSC 0108 DSC 0100 DSC 0079

Liggehall er det foreløpig en av på stedet, men det bygges en til slik at alle hester uansett rang i flokken skal finne seg en plass. Liggehallen har flere åpninger og er på 90m2. Bunnen er dekket av halm.

Mot beitet er det satt opp en sluse. Den gjør at hestene, når beitesesongen er klar, kan gå ut gjennom slusen til grønt gress, men at de kan gå tilbake for å drikke samt inn i liggehallen.

DSC 0088 20180503 131307DSC 0093 DSC 0103

Flokk og bevegelse

En god ting med Active stable ligger i navnet. Hestene er aktive i en slik utegang. Hester som går på utegang beveger seg generelt mye, men med Active stable der det er lagt opp til en rundløype beveger de seg enda mer. Rundløypen på Søndre Paulshus er på 400 meter lang. En hest som besøker automatene 10 ganger om dagen, vil ha gått 4 km i tillegg til all annen bevegelse. Firmaet i Tyskland sier at hestene fort kan gå opp til 1,5 mil om dagen.

DSC 0078En utfordring man alltid har når hester skal gå i flokk, er tilvenning. Midt på åskammen er det derfor laget et introduksjonsområdet. Der kan nye hester gå en stund for å bli kjent med de andre hestene før de slippes inn i flokken.

Området hestene beveger seg på er gjerdet inn med planker og med polarbånd som har både pluss og minus strøm i seg.

DSC 0071Daglig arbeid og vedlikehold

Det daglige arbeidet går på møkking av området, gjøre rent drikkekar, fylle på kraftfor og høy. I tillegg kommer selvfølgelig tilsyn av hestene. På gården produserer de høy selv og lager da rundballer som kan kjøres rett inn i maskinen, men man må dele opp litt når ballen begynner å bli liten. Møkking gjøres med en ATV som har en støvsuger hengende bak. Den fungerer veldig greit forteller Even.

Vedlikehold av maskinene er minimalt og de har heller ikke noe problem med å fungere i kulde.

Oppstallører og tilbud

Kundene som er tenkt til stedet er aktive hobbyryttere. Stallen som ble laget inne i det gamle fjøset brukes til oppsaling, sykebokser og det blir vaskespilt. I rommet ved siden av har alle oppstallørerne god plass til utstyr.

DSC 0082Det å bruke hestene, selv om de går i Aktiv stallen er ikke noe problem. Man tar ut hesten og går bort til låven der man har alle fasiliteter. Naboen har ridehall som kan benyttes, så i første omgang bygges det nå en utebane på stedet.

 

Even som driver stedet sammen med Frederik Gûnther, avslutter som han begynte med at han er veldig godt fornøyd med systemet og hvordan det fungerer.

 

For mer informasjon se Aktiv Stallen sin nettside her

Les mer om Active Stable på Fjøssystemers side her

Les mer om Activ Stable på tysk side her

Les artikkel «Activ Stable i vinden» her