Det å ha hester oppstallet innendørs medfører mye arbeid i form av bla møkking, foring og leiing til og fra paddock. Utegang gjør dette arbeidet lettere, men er kanskje ikke alltid så godt tilrettelagt for en eier som skal trene aktivt. HIT Active Stabel kombinerer det beste fra begge systemer.

Jørgen Hölmark i HIT Active Stable forteller at hele konseptet kombinerer teknikk og tradisjonell utegang. Ved hjelp av et gjennomtenkt område får hestene et mest mulig naturlig flokkliv der de er mye ute og de får riktig mengde mat tilpasset det enkelte individ. En ekstra fordel er at hestene ikke får noen uvaner som de fort kan få ved lange dager i bokser. De får frisk luft og mye bevegelse.

Ideen og firmaet HIT Active Stabel er fra Tyskland, men ideen og produktene sprer seg til hele Europa. På Strømsholm rideskole og nå sist Flyinge har man bygget HIT Activ Stabel. Dette gjør de både for å få ned kostnadene, gi hestene en mer naturlig hesteliv, men også i forsknings øyemed.

ActivstabelHvordan bygge en aktiv stall?

Før man bygger en Aktiv stall kreves det nøye planlegging ut i fra det området som skal bebygges. Hvor er høyeste punkt, hvilken retning blåser det, hvordan er grunnforholdene, osv. Hele konseptet går så videre ut på at man setter inn elementer som hestene trenger.

Underlaget i hele området er første og viktigste element. Man må ha et godt drenert området som har variert underlag. Deretter trenger man rullegroper av sand, solid grus med for eksempel forsterkermatter på godt trafikkerte områder. Plasser med halm som fungerer som toalett for hestene og gjør utmøkking enkelt. Sist men ikke minst så trenger hestene mykt liggeunderlag i liggehallen. Alt plasserer man slik at hestene må bevege seg for å få tilgang til de forskjellige elementene.

Mat til hestene kan man dele opp i tre enheter og her kommer elektronikken inn. Alle hestene får en halsring med en chip. Datamaskinene kjenner igjen hesten når den kommer til en foringsautomat og får da den tiltenkte mengde mat.

Et sted er det et grovforhus. Når hesten kommer inn i boksen lukker en dør bak hesten seg og det åpner seg en luke til høyet. Hesten kan komme inn å spise opp til 15 ganger i løpet av et døgn.

Kraftfôr får hesten på samme måte ved at den går inn i en maskin som dermed gir hesten en ferdig programmert mengde kraftfôr mange ganger om dagen.

Man kan i tillegg ha maskin som tilbyr halm.

Vann har hestene tilgang til hele året rundt. Alt er frostfritt.

Liggearealet er en viktig del av området. Huset skal ha god plass til alle hestene. Retningslinjene til forskrift om velferd for hest sier at alle hester skal kunne bruke huset samtidig. I HIT Activ Stable benytter man seg av myke matter med et lag med skum i mellom på hestenes liggeareal. Dette gjør det enkelt å rengjøre samtidig som hestene har det mykt og god isolering fra bakken.

hitacticstable logoHvem passer et slikt anlegg for?

Rideskoler er en naturlig bruker av et slikt anlegg – sier Jørgen. De vil raskt tjene inn kostnadene til byggingen, ved å spare personalkostnader og driftskostnader i form av strøm, flisbruk, med mer.

Skal man bygge nytt anlegg må man alltid vurdere kundegruppen. Jørgen forteller at mange som driver aktivt i for eksempel sprang og dressur, nok vil ønske tradisjonelle bokser. Legger man derimot til rette for gode oppsalings plasser som er varme, vaskeplasser, med mer, så er Active Stabel vel så bra løsning.

Jørgen forteller om hvordan man kan lage en sluse fra uteområdet og inn i ett oppsalingsrom med varme. Der kan hesten stelles, sales på og vaskes etter rideøkt, før de igjen slippes ut til flokken. Har man ridehall kan man med fordel bygge oppsalingsrommet i forlengelsen av ridehallen. På den måten lir hesteholdet også for rytteren veldig enkelt.

For oppdrett er det foreløpig ingen god løsning for å få hoppe med føll inn i foringsmaskiner. Inntil føllene er store nok så vil tradisjonell utegang være en bedre løsning.

Har man en aktiv stall der man driver privat, så er den store fordelen at man ved en slik løsning får et anlegg som gjør at driften blir enkel. Det er kort vei fra høy til foringsplass, kraftfôr til foringsmaskin og møkking er fort unnagjort forteller Jørgen.

 

Les om HIT Activ Stabel Sverige her

Les om HIT Activ Stabel Tyskland her

Les om HIT Activ Stabel på Strømsholm her

Les om HIT Activ Stabel på Flyinge her

Besøk Jørgens Wiggeby Gård her