Norsk Hestesenter, Norges Skogeierforbund, Norges Rytterforbund, Norges Bondelag og Det norske Travselskap har i fellesskap utarbeidet en brosjyre for ferdsel med hest i inn- og utmark.

Den gir hestefolk en del informasjon, kunnskap og tips til hvordan man bør opptre på tur med hest. Det være seg kontakt med eiere på en god måte, hvordan forholde seg til spesielle steder som vann, ved møte med gående, osv.

Heftet kan man laste ned her  eller bestille av organisasjonene.

NB! Endring i friluftsloven

I statsråd 8.april 2011 ble Miljøverndepartementets forslag til endring i friluftsloven godkjent. Forslaget skal så godkjennes i Stortinget. Blir dokumentet godkjent vil det bli lettere for rytter til hest å komme seg ut i utmarken.

Blir dette godkjent vil det være punkter i brosjyren som vil måtte fornyes.

Les mer om det her