Ridebunnens egenskap er viktig for bruken. På Kingsland Oslo Horse Show brukes fiber/filt bunn som er vokset fra Martin Collins Eco trac. Den gjør at man har et underlag der hestene ikke sklir i svingene, får godt fraspark og de kan dermed galoppere fort.

2017 10 14 18.48.43I år stod Western ridning på programmet. For å få til sliding ble det kjørt inn et billass med tørr sand uten voks i fraksjonsstørrelse over null men under 1 mm. Dette er samme type sand som er i underlaget forøvrig, men da med mer ensartet korn.

Sanden ble lagt i en stripe på 15-20 cm tykkelse. For westernrytterne fungerte dette delvis bra. Det fungerte for sliding, men hestene ble litt engstelige for det lyse partiet da de passerte ved rundridning.

Utkjøringen av massene ga utfordringer

Planen var å kjøre ut hoveddelen av massene etter stevneslutt på kvelden og sloddet resten inn i eksisterende banen. Utfordringen kom derimot før, da man senere på kvelden hadde sprangklasser der hestene måtte krysse det løse partiet. Banemannskapet fikk beskjed om at sanden måtte bort pga mengde sand og at hestene ville vegre ved passering.

Utfordringen var hvordan man skulle få til det uten gravemaskin mulighet på det tidspunktet og i full fart. Løsningen ble å skuffe det sammen i store hauger og slodde over restene. Dette fungerte og man reddet i land en ellers et stort problem.

Under World cup klassen på søndagen, var haugene tatt bort og rester var sloddet inn i den eksiterende bunnen. Ved banegåingen før klassen startet var det ikke spor etter den løse sanden fra westernridningen.’

IMG 4679 2017 10 14 18.30.062017 10 14 19.06.11