Det er store diskusjoner rundt om i Norge i forhold til om en stall skal ha vinduer eller ei. I ridehallen til Lommedalen rideklubb har det blitt ett klart nei til vinduer, mens det på stall Zinober i Sørkedalen ble valgt vinduer i alle fire sidene.Stall Wenaas ønsket vinduer, men gjorde ett alternativ ved å installere funksjonsglass. Dette gjør at lyset slipper inn men ikke solen.

I Europa er det mer vanlig å ha vinduer i stallen. Stallmesterne har snakket med Piet Rainmakers som i sin ridehall har vinduer i taket, noen vinduer i den ene enden, og inn til møterom i den andre. Han kunne ikke ha på langsidene fordi han har staller på begge langsidene. Om han skulle ha kunnet, ville han hatt mye mer vinduer for å få lys inn. Han fortalte at hos Henriks så var det som å ri i skogen med vinduer rundt det hele.

På spørsmål om solen ville blende han, mens han red i hallen, så nærmest lo han. Det forklarte han med at man på utebanen har sol uten at det er et stort problem. I ridehallen hans kommer det litt kveldssol inn som lager litt skygge på bunnen, men han sier det ikke forstyrrer hestene noe. Dersom hesten tross alt skulle bli blendet av solen ved hopping, så kan man bygge hindrene slik at man hopper vekk fra områder der solen kommer mest inn. Dette kan banebyggerne til en viss grad ta hensyn til om de får beskjed fra arrangøren.

Dersom man velger å installere vinduer så kan det være en god ting å koste på seg isolerte gode vinduer så man slipper dugg og varmetap. Kostnadsmessig vil vinduer bli dyrere enn en hel vanlig vegg, men den ekstra kostnaden blir fort spart inn igjen, ved at man kan spare strøm til belysning i større deler av dagen. Renholdsmessig vil det bli en liten ekstra jobb, men ridehallen har jo generelt behov for renhold av tak og vegger så ekstra arbeidet trenger ikke bli så stort. Gleden ved å ri i en lys, ren og finn hall oppveier det ekstra arbeidet.