Rundt om i staller så summer det og går i elektriske vifter. Noen steder hører man de mens andre steder merker man det i lufthastigheten. I retningslinjene til forskrift om velferd for hest stilles det en del krav til klima, støy, sikring av elektrisk apparater og sikring dersom det blir feil i elektrisk ventilasjon.

Vifter som monteres må kunne bytte ut luften i stallen 4 ganger i timen. Vifter kan fåes kjøpt i mange utgaver. De fleste har riktig beskyttelsesgrad i forhold til fukt og støv, men det må man være sikker på. IP 55 er vanlig på vifter. Det betyr at den er sikret mot støv og tåler vann på seg, men ikke høytrykkspyling direkte på viften.  

102_0222Når luften skal skiftes ut i stallen setter man luften i bevegelse. Den bevegelsen bør ikke være over 0,2m/s. Ved å ha en vifte på fult kan man skape trekk som går over eller nærmer seg grensen. Det å ha flere vifter på lavere hastighet er noe man må vurdere om man har en stor stall.

Viftene styres ofte elektronisk og i slike tilfeller skal man ha varsling i systemet om det er noe som ikke fungerer som det skal.

Renhold gjør underverker

Støy er en vanlig bivirkning av viftene. Man kan kjøpe og montere lyddempere. Over tid øker også støyen. Dette skyldes ofte mangel på renhold. Viften vil nemlig få et belegg med støv i viftekanalen og på selve bladene. En rengjøring vil dermed redusere støyen som ikke skal overgå 65db