Utfordringen ligger i en mengde idealkrav for stallen. For det første skal luften byttes ut 4 ganger i timen, men dette må ikke skje så fort at det blir trekk. Det må heller ikke være så stor utskiftning at kald luft ikke blander seg godt nok med varm luft. Lufthastigheten skal helst ikke være mer enn 0,2m/s.

Fuktigheten må heller ikke bli for høy. Anbefalningen er at det ikke er mer enn 80% luftfuktighet. Temperaturen i stallen bør også være kjølig, men ikke lavere enn rundt 5 grader da man bla vil få problemer med frost i deler av stallen.

Kombinasjonen av alle kravene, krever et vel gjennomtenkt anlegg og en daglig overvåkning og tilpassning, slik at det blir justert ut i fra temperatur, fuktighet og generelt antall hester i stallen.

Om anlegget ikke klarer oppgavene godt nok vil luften inneholde for mye ammoniakk fra urinen, støv med potensielt farlige partikler og generelt at luften blir tett og varm.

102_0222Utfordringer om vinteren og om sommeren

En vanlig feil er at man demper viftene på vinteren for å holde varmen inne, men samtidig holder man ammoniakken og andre partikler godt bevart i stallen. Det kan derfor være en dyd av nødvendighet å koste på seg tilleggsvarme i de kalde periodene om vinteren for at hestene skal være ved god helse.

På sommerstid når det blir varmt kan det hende at anlegget blir skrudd opp for å få bedre utluftning og kjøligere stall. Dette kan skape trekk som igjen kan skape syke hester.

For å unngå dette er det viktig at man i en byggeprosess legger opp til en god og isolert stall som holder varmen inne på vinterstid og samtidig gir kjølig stall om sommeren.

Fuktighet er gjerne noe man får utfordringer med i vått og fuktig vær. Da er det nødvendig at viftene går slik at fuktighetene får kommet ut av stallen. Blir det for kaldt i den prosessen må tilleggsvarme til.

Det finnes flere ventilasjonsmetoder for å få til et godt inneklima for hestene. De mekaniske metodene er å foretrekke. Dersom man i tillegg investerer i et automatisk kontrollsystem så vil man ha best sjanse for å lykkes.

 

Naturlig ventilasjon er en metode der man har en luftepipe i taket og noen ventiler på veggene, som luften vil trenge inn fra. Metoden kan fungere, men ulempene er når det er liten temperaturforskjell mellom ute og inne. Da vil luften forbli i bygget.

Ventiler_i_stalltaketUndertrykksventilasjon som er det mest brukte går ut på at man har en eller flere vifter som blåser luften ut av stallen. Dette skaper undertrykk slik at luft utenifra har behov for å komme inn i stallen via luker i veggene. Plassering av dem er derfor viktig slik at luften som kommer inn får blandet seg med resten av luften før den finner veien ut gjennom viften.

Utfordringer ved dette systemet er når vinduer og dører blir åpnet. Dette skaper nye veier for luften slik at anlegget fungerer mindre bra.

Det er ellers anbefalt å ha viften i en pipe som går ut over taket fremfor å ha viften i veggen. Dette fordi pipen vil kunne fungere selv ved strømstans, støyer mindre og sender gasser ut over taket. Når det gjelder ventiler finnes det flere typer. De helt enkle som man må åpne en og en manuelt til ventiler som er sammenkoblet slik at de kan styres fra ett sted.

 

Nøytraltrykksventilasjon har vifte som blåser luften ut akkurat som et undertrykksventilasjonsanlegg, men har i tillegg en vifte som blåser luft inn i stallen. De viftene går med samme tempo. I taket i stallen kan man med fordel ha en eller flere vifter som blander luften og fordeler dermed varmen. Luften som blåses inn kan forvarmes som ett alternativ til luftblandere. Bygger man ett slikt system så påvirkes ikke dette så mye av om dører og vinduer settes opp.

 

Overtrykksanlegg er en siste mulighet, men brukes lite da dette krever ett lukket system noe som er vanskelig å få til i en stall der hester og mennesker går ut og inn.

 

Noen byggetekniske tips

– Mange staller bygges i dag inntil en ridehall. Flere av dem sender luften fra stallen inn i hallen og deretter ut i taket i hallen. Dette kan bidra med varme til hallen, men samtidig sender man ammoniakk, støv og andre partikler inn i området der både hester og mennesker er enda mer avhengig av god luft for å prestere.

– Dersom man velger løsning med pipe rett opp fra stallen vil man kunne få problemer med snø som tar med seg pipehatten når snøen raser fra ridehustaket.