For å vite hvordan utstyret bør vaskes og vedlikeholdes er det greit å vite noe om hva de forskjellige materialene er for noe og hva de krever.

Alt av ekte skinn og lær kommer fra levende dyr. Veien fra dyret går via en garve prosess som forhindrer forråtnelse. Garvingen kan gjøres enten ved kromgarving eller vegetabilskgarving. Hesteutstyr blir som regel vegetabilsk garvet noe som gjør læret naturlig fuktig og gjør det dermed enkelt å vedlikeholde. Kromgarving er derimot billigere og gjør læret lite strekkbart og tørt. Vil du vite om skinnet er kromgarvet kan man tenne på det. Gir det lukt og blir grønn aske så er det kromgarvet. Siden kromgarvet lær kan gi allergi brukes det ikke til grimer og andre deler direkte på hestens hud.

Etter garving går skinnet igjennom en fargeprosses. Lærets kvalitet bedømmes etter hvor på dyret det er fra, hvor dyret har levd, garveprosessen, skader i læret og hvordan de etter behandles. Skal man for eksempel ha lær til stigbøyler bruker man lær nærmest ryggen på dyret fordi det er minst bevegelse i den delen. Læret kan skaffes fra garvet uten videre behandling til der man har slipt overflaten for skader og farget.

Hud fra store dyr kalles lær ettergarveprosessen, mens huder fra små dyr kalles skinn etter garvingen. Pelsverk kalles hudene når håret fra dyrene blir værende på hudene. Råhud er hud som ikke går igjennom hele garveprosessen. Råhuden er veldig slitesterk og brukes derfor en del til westernutstyr. Råhud krymper ved tørking.

Garvingen i dag bruker andre kjemikalier enn nå

Læret trenger rens, smøring og oljer. Dette fordi garveprosessen bare til en viss grad ivaretar den naturlige næring dyret selv kunne gi skinnet. Dagens garveprosess bruker andre mer miljøvennlige kjemikalier enn før. Dette medfører at man bør sjekke om læret man har kan tåle de ”gode gamle rense og olje produktene”.

Vanligvis holder det å bruke en svamp og salsåpe til jevnlig vask av ustyret. Salsåpen både vasker og renser. Smøring av utstyr kan man gjøre en gang i mellom når utstyret begynner å bli tørt. Vask utstyret først og smør på før det er helt tørt. Blir smøringen liggende på utsiden bør man se etter andre smøremidler da det ikke trekker inn i læret.

skinnEn viktig ting med utstyr av lær er at man sjekker sømmer og evt. sprekker i læret. Er det sprekker i viktige deler av læret bør dette ikke brukes før det er reparert eller skiftes ut da sikkerheten skal gå først. Sømmer er gjerne det som går i stykker først på utstyret. Dette fordi tråden tørker og råtner med tiden. Trådene kan byttes ut av salmaker evt. på egenhånd dersom man skaffer riktig tråd og at man kan sy med dobbeltsøm med riktig start og slutt.

Kunstige produkter som plast og kunstig lær/skinn kan påvirkes av frost og varme, men trenger som regel ikke annet enn en våt fille til rengjøring.

Ikke bruk nikkel og krom inntil hestens hud

I hesteutstyr finnes det ofte mange typer metaller. Det kan være Stål, nysølv, messing, argentan, kobber, nikkel og krom. Metall av nikkel og krom kan være allergifremkallende så brukes ikke til bitt og andre steder inntil hetens hud.

Det meste av metall trenger rengjøring i form av vask eller riktige pussemidler. Bitt til hestene må vaskes etter bruk da møkk som setter seg fast kan over tid gi skader i metallet og dermed kanter som kan skade hestens munn. Ubehandlet metall vil ruste når det kommer i kontakt med vann og ved høy fuktighet. Metall kan være forkrommet. Ved skader på metallet eller slitasje kan forkrommningen eller forgylningen slites bort slik at metallet kan begynne å ruste.

Vask jevnlig

Sjabrakker, dekken, etc. trenger ofte vask, og slikt bør vaskes i maskiner tilpasset dette bruk. Det er ofte noen staller som har maskiner som andre nabostaller kan bruke. Dette er en fin løsning for alle parter.

På Bygdøy Kongsgårds hesteanlegg har de maskiner med myntpåkast, mens de på Drøbakk ridesenter har løsningen med at man hiver møkket utstyr med navn på i en kasse. De ansatte vasker så ustyret og leverer det til eier i etterkant. Eierne faktureres så for vask i forbindelse med stalleien.

trkeromVed vask av regndekken skal man være observant på vantettheten til dekkenet. En vask kan ødelegge belegget som dekkenet er satt inn med slik at man bør sjekke hvordan man skal vaske vært enkelt dekken og evt. om hvordan man skal impregnere det i etterkant.

En generell anbefalning er at alt utstyr tørkes og henges opp på egnet sted. Utstyr skal ikke flyte i stallgangene og i salrommet. Dette fordi løse hester kan tråkke i det, utstyr som ikke vedlikeholdes kan få skarpe kanter og slitte deler som igjen kan gi ulykker under kjøring/ridning.