En ting som er sikkert er at alle hester trenger sterke høver og solide ben. Det er akkurat som med oss mennesker. Stallmestern har vært på tur med barn som aldri hadde vært i skogen før. Det var barn der som falt hele tiden, da de ikke var vant til ujevnt underlag. Sjansen for at skader kan oppstå i slike situasjoner er overhengende. Etter denne opplevelsen bygget vi om skolegården slik at barna nå får variert terreng og underlag. Det ble lagt inn jordvoller, gress, grus, gummimatter, asfalt, bark, m.m. Det hele resulterte i at prosjektet fikk kommunens miljøvernpris. Engelsk forskning viste at barna i tillegg til fysiske goder ble mer harmoniske og det ble mindre konflikter, enn i en tradisjonell asfalt skolegård.

Når det gjelder hestene har de derimot en stor forskjell fra oss mennesker. De er avlet frem og tilpasset seg sitt bruk og sitt miljø. Setter man for eksempel en topp dressurhest ut i en flokk med islandshester på beite så vil det ikke gå lang tid før hesten får skader. Man må dermed ta utgangspunkt i rase, bruk og behov.

hovpabakken

En hest som beveger seg på hardt underlag vil over tid kunne få leddskader, men gi bedre blodomløp. Er underlaget for løst vil hesten kunne få både kodeleddbetennelse, hov/strålebenskader og seneskader. Mykere underlag vil derimot gi bedre støtabsorbering.

Variasjon fra hestene er små gir sterke bein

Som med mye annet ensartet, er det å ha kun ha ett underlag både bra og dårlig. Hestene bruker mesteparten av sin tid i stallboks og i paddocker. De har sitt underlag med sine egenskaper. Det er derfor daglig bruk som kan bidra til å styrke benene til hestene. Er det flate små paddocker kan ridning i kupert terreng være tingen. Er det derimot kupert steinet terreng i paddocken kan ridning i en litt mykere ridehall være behovet.

Variasjon er stikkordet. Ett eksempel er en travhest som står oppstallet ved en travbane. Den kan ofte få mye trening på selve banen. Travbanene har en vinkling innover mot midten slik at daglig kjøring samme vei vil på sikt kunne gi hesten feil belastning. Det kan fungere noen år, men en hest blir også gammel og pensjonert fra aktiv konkurranse. Hesten bør da fortsatt ha gode høver til mange gode pensjonistår.