Det er ikke få ridehaller som har utfordringer rundt kvaliteten på ridebanen inne. Alle ridebaner trenger fuktighet for å binde massen om den ikke skal bli for myk og løs. En annen utfordring med for lite vannet ridebunn er svevestøvet som danner seg ved for tørr bunn. På sommerstid ser man dette spesielt godt når solen skinner inn i hallen.

Vantet i ridehallen er ofte en annen lidende part i forhold til vanning av ridebanen. Det som ofte skjer er at vantet får sin del av vannet. En ridehall har ofte fuktighet som normalt gir ridevantet utfordringer så direkte vann i tillegg hjelper ikke så mye på levetiden og utseende til vantet. Her kan det nevnes at ridehaller må ha god ventilasjon slik at fuktigheten har mulighet for å komme ut fra hallen.

Målet er en jevn fuktighet i ridebanen over det hele

En hest som beveger seg på et underlag har behov for et jevnt underlag om den skal prestere opp mot sitt beste. Derfor må bunnen ha lik fuktighet og sammensetning på hele banen.

I dag er det kun baner med voks som ikke trengs å vannes på samme måte. Noen baner har en naturlig fuktighet fra bunnen men de aller fleste baner har behov for tilføring av vann. vannkontrolldorHvor ofte man trenger å vanne og hvor mye må man prøve seg framtil på det enkelte stedet.

Vanntank eller godt vanntrykk

Vanning av ridebaner krever en god del vann. I tillegg til nok vann så må man ha nok trykk slik at det kommer nok vann ut av alle sprederne. Gjør det ikke det må man bruke sprederne etter tur eller vurdere å installere vanntank med pumpe som kan gi ønsket vannmengde.

Vanning med vannslange

Den billigste metoden for vanning av banen er bruk av vannslange. Dette krever mye menneskelig arbeid og kan fort gi ujevn vanning. Bruker man vannspreder vil de fleste alltid avgi mer vann på ett par punkter, noe som kan gi et veldig vått punkt på banen som igjen kan gi skader på hestens bein.

Vanningsbil

Mange steder har man vanntank og spreder til bruk bak en traktor. Denne kan godt brukes i en ridehall, men utfordringen er at man ikke vanner vantet og samtidig når helt ut i alle hjørnene. Det kan ofte bli flekker med mye vann i det man starter eller slutter vanningen.

vanningsbilvanndyse4

Popup spreder

En type av fastmontert vanningssystem er å montere popup dyser. Disse monteres i hjørner og på langsidene. En ridebane på 20*40 bruker fort 1500 liter vann pr 10 minutter vanning. Selve monteringen er enkelt for dette systemet, men viktig at det justeres godt og at man følger med på områder som får mer vann enn andre. Ofte brukes dette systemet på utebaner fremfor i ridehus.

Fastmonterte dyser i taket

En vanlig vanningsmetode i ridehaller er vanndyser som henger ned fra taket. Dysene monteres ofte slik at ridebanen blir delt inn i 5 soner. Dysene sprer vannet i 90, 180 og 360 grader tilpasses plassering i hallen. Firmaer som monterer bruker ofte laser for å beregne plassering slik at alt blir korrekt opphengt og dermed gir korrekt vanning.

Selve dysene er laget slik at de ”fordamper” vannet og gir dermed et jevnt regn på banen. Systemet kan startes manuelt eller automatisk med tidsstyring og sonevanning om det er ønskelig.

En viktig ting å følge med på om man har et slikt system er at dysene ikke tetter seg og dermed gir ujevn vanning.

vanndyse5dyseSDvanndyse1

Bilde_398Bevegelige dyser i taket

Et vanningsanlegg som Stallmestern kun har sett hos Piet Rainmakers i Nederland er vanndyser som er montert på en skinne i taket. Denne går frem og tilbake mens 6 dyser sprer vann ut i riktig retning. Fordelen med et slikt system er at man slipper masse rør og dyser som henger ned fra taket og man har kun ett vannrør. En annen fordel med systemet er at man kan vannet mer om ridebunnen har forskjellig mengde masse på banen.

Vanning nedenifra

En metode som man må planlegge før man legger ridebunnen er vanning fra bunnen. Det er flere på markede som har løsninger på dette. Systemet bygger på at man legger ned vannrør under topplaget. Forskjellen på de typene som finnes på markede er vesentlig. Den ene metoden er at man legger en heldekkende vanntett duk underst, med vannrør i ett nettverk over duken. Det hele blir da ett basseng som holder på fuktigheten konstant og man vil spare mye vann. Utenfor ridebanen har man en vannreguleringstank med renseanlegg.

Den andre modellen som finnes på markede er slik at man legger ett nettverk av rør over en geotex duk. For å holde alt på plass og sikre rørene legges det ned perforert hardplast matter over rørene. Over mattene legges så topplaget. Vannet vil på denne måten trenge opp i sanden, men vil fordampe og dreneres ned med tiden slik at man må vanne når det er behov.

Frost

Vann fryser og i vannrør så kan frost gi store skader. Vann på ridebane som fryser kan også gi glatt underlag. Man må derfor alltid planlegge for de kalde vinternettene, men å droppe vanning helt på vinterstid i en hall som har plussgrader er heller ikke bra. Lokal tilpassninger er derfor alltid viktig.