En ny forskrift vil gi føringer både for dyrets helse, arrangører, men vel så mye for dyreholder.

En hest skal ikke presses i for harde konkurranser og konkurransene skal ikke svekke dyrets respekt og ikke være etisk forkastelig. Det kommer regler om utstyr på konkurransedyr, dyrets tilstand og identifisering.

Den nye forskriften vil stille større krav til dyreholder og gjør at Mattilsynet får et regelverk som er enkelt å bruke ved tilsyn.

For arrangørene blir det mer plikter fra før å kun ha ansvar for doping, til å ha plikter rundt alle forhold av dyrevelferd. Det være seg konkurranseområdet, avlysninger eller utsettelser pga vær og eller andre forhold. Det skal også være en ansvarlig for dyrevelferd tilstede i tillegg til stevneveterinær ved alle høyrisikokonkurranser.

Tilbakemeldingsfristen er 1.februar 2019.

Punktene i den nye forskriften er:

§1 om formålet med forskriften

§2 om virkeområdet for forskriften

§3 om definisjoner

§4 om hvordan dyr skal brukes og trenes

§5 om tilstanden dyrene skal være i

§6 om opplysninger som skal utveksles ved behandling av dyr

§7 om forbudet mot å behandle konkurransedyr

§8 om forbudet mot å bruke eller trene konkurransedyr etter behandling

§9 om ID-merker og helseopplysninger

§10 om konkurransenes innhold og omfang

§11 om hvordan dyrene skal sikres

§12 om arrangørenes reglementer

§13 om stevneveterinær og annet kontrollpersonell

§14 om informasjon til Mattilsynet

§15 om tilsyn og vedtak

§16 om dispensasjon

§17 om straff

§18 om ikrafttredelse og oppheving av forskrifter

 

Les mer om forslaget som er på høring her