Det økende behovet og krav om kompetanse har økt utdannings og kurstilbudene i alle land. I nabolandet Sverige har de fra 2010 økt Hippologutdannelsen ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) fra to til tre års kandidatprogram.

I Norge skjer det også endringer innen utdannelse. For eksempel har nå den tidligere stallmesterutdanningen blitt ett fag under Høgskolen i Hedemark og vil dermed gi studiepoeng.

Norge ligger derimot langt bak i forhold til de større utdannelsene i utlandet som berider og beslagsmed.

 

Fra myndighetenes side har det kommet krav om utdanning i forma av forskrift om velferd for hest (FOR 2005-06-02 nr.505). I den står det at staller som har mer en 10 hester skal ha godkjent utdanning. Dette gjør at man vil ha en minimumskunnskap på alle anlegg over 10 hester i Norge. I forskriften står det at man må kunne dokumentere kunnskap om hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, aktuelle driftsformer og bestemmelsene i forskriften.

Hesteholder har i tillegg ansvar for at personell som håndterer og steller hestene, har den nødvendige kompetanse til for å gjøre dette på en god måte.

Forskriftene gir dermed hesteholder et stort ansvar både i å ivareta hestene men også personell og anlegg.

Utdanningstilbudet i Norge vil nok fortsette å øke med tiden dersom hesteinteressen fortsetter i samme tempo i årene som kommer.