6.-7. juni 2011 avholdes konferansen “Housing and management of horses in Nordic and Baltic climate” på Island. Forsker Grete H.M. Jørgensen fra Bioforsk er med i organiseringskomiteen og skal selv holde to av foredragene. Hun forteller til Stallmestern at dette er en unik konferanse der inviterte forskere fra mange land presenterer nye forskningsresultater innen temaene utendørsmiljø, innendørsmiljø og optimalisering av bygninger.

De nordiske og baltiske landene har mange likhetstrekk når det gjelder oppstalling og håndtering av hester, for eksempel, klimaforhold. De siste årene har kunnskap innen hestehold og drift økt mye. Også mange nye lover og forskrifter om oppstalling av hest, hester og miljø, og hester og velferd påvirket forvaltningen av hestene i dag.

Hester er dyr brukes til å holde seg utenfor i flokker, og de beveger seg over lange avstander hver dag. For å sikre trivselen til hestene bør hesteholdet være basert på kunnskap om hestens adferd og velferd. Hester står ofte oppstallet på gårder med begrenset tilgang til jord noe som kan gi utfordringer i forhold til miljøspørsmål. I tillegg er det høy etterspørsel etter spesialiserte rideunderlag for innendørs og utendørs arenaer.

Målet med seminaret er å oppsummere den nyeste forskning og anbefalinger om hestehold, både ute og inne og fokus på anlegg for hester og personer som jobber med hester.

Mange stor temaer blir tatt opp under konferansen

1. Hester og det ytre miljø. Emne eksempel:
– Lover og regler i de nordiske og baltiske landene om krav til utendørs miljø for hester
– Utendørs hold/ boliger til hester
– Sommer og vinter – håndtering av klimaet
– Hestens paddock

2. Hester og innemiljøet. Emne eksempel:
– Hesters atferd i gruppe oppstalling
– En eller to hester i en boks
– Gruppe oppstalling med føll
– Lover og regler i de nordiske og baltiske land om velferd for hester
– Ventilasjon og luftkvalitet i stallmiljø
– Luft kvalitet og innflytelse på både hester og mennesker

3. Forvaltning av hesters ute miljø. Emne eksempel:
– Bygging av trening og konkurranse bane
– Vann inntak og fôring av hest i kulde
– Miljø lover og forskrifter i de nordiske og baltiske landene reg. hester

4. Forvaltning av hesters innemiljøet. Emne eksempel:
– Bygging av innendørs trening-og konkurranse arena
– Alternative strø i stedet for halm
– Kvalitet vurdering av stallen
– Frykt reaksjoner i hester og hvordan å håndtere dem
– Bygging av innemiljø for å minimere risikoen for skader

5. Bygg for hester og folk. Emne eksempel:
– Heste velferd, stall til hester og forskrifter
– Automatisering av stallen
– Arbeidsmiljø og yrkesskade
– Konflikter mellom hestehold og offentlig innsyn

logo_njfKonferansen arrangeres av Nordic association of agricultural scientists (NJF). Hovedoppgaven til NJF er å fremme landbruks forskning i de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet med landene startet i 1918 og i dag er Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen med.

For mer informasjon om konferansen se her