Felles for alle som har registre eller gjennomfører undersøkelser, er at de trenger opplysninger til sin drift. Det vil gi opplysninger slik at man enda mer målrettet kan sette inn tiltak mot aktivitet, rekruttering, bredde, politikere, beslutningstakere og media.

 

Norges Rytterforbund gikk ut før sommeren med en undersøkelse vedr klubbrevne rideskoler og klubbdrevne anlegg. FERD med Kristin Andresen i spissen, går bredere ut og ønsker å finne ut hva som finnes av rideskoler og anlegg som driver med hest her i Norge. Det gjelder både klubbdrevne og private anlegg

 

DSC00349Undersøkelsens mål er å få et kontaktnett til alle som driver med hest og få informasjon om hvordan opplæring i tilknytning til hest forgår. FERD ønsker å skape en større forståelse av sporten og se på hvilke rolle hesten har i det norske samfunn.

De som svarer innen fristen vil få muligheten til å dra på AEG februar 2015. En heldig vinner vil få gratis adgang til konferansen Hest i næring 2014 og festmiddagen fredag kveld. Det trekkes også ut to vinnere som får ett hest.no dekken.

Svarfrist på undersøkelsen er 26.09.14. Resultatene vil bli presentere på konferansen Hest i Næring i midten av oktober.

 

Undersøkelsen finner du her.