Norges Rytterforbund har tegnet forsikring for teknisk personell som dekker ulykker som fører til medisinsk invaliditet og død. Forsikringen gjelder både under og til og fra arbeidet.

Les mer på ryttern.no