Forskriften av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Endret 6. november 2003) definerer steder der mange menneskeliv kan gå tapt ved brann som et særskilt brannobjekt. Idrettsarenaer der det er samlet mange mennesker er et slikt objekt. Det stilles derfor krav til bygg og rutiner.

Brannvesenet vil for eksempel sette krav til hvor mange mennesker man kan ha inne i anlegget på en gang. Det er også krav til at det skal være oppslag på vegg som opplyser om hvor mange personer lokalet er godkjent for ved ulike arrangementer. Det er ellers eiers ansvar at det fastsatte antall ikke overskrides.

Ved større arrangementer der man leier inn tribune og telt til publikum så står det i §7 i lov 2002-06-14 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), at den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet, sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

TribuneSkal man bygge en tribune kan man enten bygge selv eller få et firma til å levere ferdige tribuner. Dersom man skal bygge selv er kravet at hver kvadratmeter tåler 300kg.

Høyde og innsteg på tribuneradene kan variere, men det viktigste er at publikum sitter godt og at man kan evakuere tribunene uten hindring pga konstruksjonen. Høyden kan være 0,45 m og innsteg med plass til sittebenk/stol 0,9 til 1,0 m.

 

Mange firmaer leverer tribunestoler, men det skiftes også ofte ut stoler både idrettsanlegg og kinoer, så er man observant og undersøker så kan man være heldig å få tak i brukte stoler til en grei pris. Et alternativ er å inngå leie avtale om leie av tribune og stoler dersom det kun er noen ganger i året det er behov for tribuner.

Firmaer som leverer tribuner og tribunestoler leverer også mye tilleggsutstyr. Det kan være reklameplass på stolene, trappetrinnslys, nummerering, skrivebord på stolen foran, armlener, m.m. Tribuner som skal stå utendørs kan fås levert i varmforsinket stålkonstruksjon og der seter kan høytrykkspyles.

tribuneORLover og forskrifter:

Lov 2002-06-14 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskriften av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.