Av over 1000 svar har hele 59 svart at de gir tørt høy.

Les mer på tgn.no