Det er ikke altid like lett å velge. Innen strø til hestene er det alt fra halm, papir, flis, kutterflis, pellets til torv.

For den som skal bestemme er det ofte tilgjengelighet, tidligere erfaringer og lommebok som bestemmer.

På AEG var det to typer som nok færre bruker i Norge, men som flere burde sett nærmere på. Det er torv fra Degernes og pellets fra Norsk strø pellets.

 

Norsk strø pellets

Strø i boksene er et tema med mange meninger og mange muligheter. Norsk strø pellets er et nytt produkt som består av ren gran og furu. Flisen varmebehandles og presses til pellets. Varmebehandlingen dreper muggsporer.  Tor Martin Øyo sier til stallmestern at produktet ikke må forveksles med fyringspellets som inneholder mye annet som ikke hestene skal komme i berøring av.

Norsk strø pellets leverer ikke i små sekker da kostnaden med transport vil bli fordyrene, men de leveres i storsekk eller løst fra bil til silo. En stor fordel med pelletsen er at den ikke frys om vinteren i uvannet utgave.

Ved bruk legger man inn ca 100 kg på 3*3 meters boks. Deretter heller man på ca 50 liter vann. Etter en time er det oppløst. Om vinteren kan man godt bruke varmere vann slik at det løses opp fortere. Utvannet flis vil ikke fryse selv om man heller på mye vann.

Når man møkker så møkker man som vanlig ved å fjerne all urin. Flisen suger til seg urinen på en god måte. Etterfylling i boksen gjøres ca vær 8 dag. Da gjør man rent en liten plass i boksen – Legger på ca 30 kg pellets og 15 liter vann. Forholdet er 100% flis og 50% vann.

Norsk Strø pellets har fått laget en rapport fra universitet for Miljø- og biovitenskap på Ås om produktet sammenlignet med andre strø typer. Resultatene fra rapporten viser at produktet er økonomisk i drift og har mange gode egenskaper. Det har god oppsugningsevne og på sikt tar man mindre pellets strø ut til møkkahaugen enn for eksempel kutterflis og torv.

 

Degernes Torvstrøfabrikk

Torv til strø i bokser er noe flere og flere bruker. Torven har den egenskapen at den suger til seg fuktighet og gir dermed fra seg minimalt med støv. For hestene er det fint med mykt underlag å ligge på samtidig som det er fint for hovene.

Ved bruk av torv anbefaler man talle som er på minimum 15 cm. På den måten vil torven ligge stabil og tallen vil fungere godt i forhold til nedbrytningsprosessen. Når man møkker så tar man bare ut møkka og etterfyller med torv.

Mange tilsetter kutterflis for å lyse opp boksen noe da torven blir mørk. På standen får vi derimot høre at det er vel så viktig med vinduer, belysning og lyse bokser. Mørkt underlag virker beroligende på hestene.

Degernes Torvstrøfabrikk levere torv i alt fra små sekker til container.