Hestefolk er generelt ikke bortkjemte med gode toalettforhold, men kanskje biurde flere staller ha gjort noe med dette. Steder der det er ansatte, varig opphold av folk og steder der det er aktiviteter som gjør at stedet kan betegnes som offentlig skal ha atskilte toaletter for damer og herrer. Minst ett toalett skal være utformet og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. Dette skal være godt merket. I forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk står det i §10-32 at det skal være tilstrekkelig antall toaletter i forhold til behov.

Selve utseende på et normalt toalett er det ikke en standard på, men det stilles krav til byggingen når det gjelder vann og strøm. Det er ellers komforten som bestemmer hvor stort toalettet skal bygges. Når det gjelder tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede finner man mer informasjon i Norsk Standard, NBI planløsningsblad, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbunds publikasjoner o.a.

Vurder nøye belegget på gulvet

Valg av belegg på gulvene er det delte meninger om. Flislagte toaletter kontra vinylbelegg på gulvene er vanlig diskusjon. Et vinylgulv som får mye urinsøl over tid vil ikke kunne bli luktfri. Fugene mellom fliser vil heller ikke bli luktfrie etter mye urinsøl. Renhold er mao det avgjørende for varigheten.

En annen utfordring med toalett i staller er at det blir mye møkk som dras med inn utenifra. Om det er mulig så er det en fordel om man kan ha ett toalettanlegg for de som er i direkte kontakt med hestene og ett for andre ansatte, kunder og publikum.

Det skal være mulig for håndvask før toalettrommet forlates. I forhold til smitte så er det beste at man har kraner som man ikke trenger å berøre samt såpe og engangs tørkepapir.

Et tips er at ett av toalettene og da gjerne handikap toalettet som er større har plass til stellebord tilgjengelig som en ekstra service for besøkende med små barn.

 

Les mer i

Plan og byggningsloven

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Statens bygningstekniske etat