Når man kjøper hinderstøtter kommer de fra fabrikken med klemmene i en tilstand som krever justering. Man må mao putte klemmen på stolpene for deretter å justere mutterne som er på skruen til ønsket stramhet.

Bruk en tang på låsemutteren for deretter å vri på bøylen på andre side. Prøv og sjekk om den er blitt passe stram. Skru ut for å få den løsere og skru inn for å stramme.

Mutteren som er på andre siden strammes så inn til klemmen. Funksjonene til den er når man skal flytte klemmen opp eller ned på stolpen. Man fører da bøylen motsatt vei og plastringen blir da presset opp slik at man enkelt kan flytte koppen opp eller ned.

Metallet i klemmen er av rustfritt stål slik at det ikke trengs å smøres.

Har bøylen blitt bøyd så kan man skru den ut og erstatte med ny. Alternativt kan man kjøpe helt ny klemme med kopp

Man kan bytte gammelt oppheng ved skru p nye skinnerMontering av nøkkelskinne i korrekt høyde

For å tilfredsstille FEIs krav til sikkerhetsoppheng til bakbommen på en oxer, kan man på en stolpe man allerede har, skru en nøkkelskinne av metall. På den måten så får man godkjent stolpe til bak bommen i en oxer. Får å få nøkkelskinnen montert i riktig høyde, skal man bare sette den ned mot et av stålbeina til selve stolpene. Høyden fra bakken til første nøkkelhull blir da riktig.

 

Les mer om stolpene her