Klubber med eget anlegg eller avtale om å disponere et areal i 30 år, kan få støtte til rehabilitering eller nyetablering av ridebane. Felles for begge tiltakene er at man må lage en plan og et budsjett.

Planen bør være faglig begrunnet og med et realistisk budsjett.

Ny bane

Skal man lage en ny ridebane er det et noen faktorer som bestemmer kostanden. Det ene er type bunn topplag man ønsker. Er det fiber/filt bane eller flis/gummi bane? Det andre er om det er inne i en ridehall eller ute i det fri.

Grunnen til at kostandene vil variere mye med type ridebanebunn og om den er inne eller ute, er massene som brukes til oppbyggingen, da det vil variere ettersom hva man velger.

Må man sprenge, fylle ut eller fjerne masser vil kostandene for dette komme i tillegg til selve massebehovene.

En ridebane med fiber/filt bygges gjerne opp med drenering under banen, duk for å skille masser, bærelag, justeringslag av drenerende masser, duk for å skille masser, topplag uten finstoffer med rett blanding av fiber/filt etter bruksbehov.

En ridebane med flis eller gummi bygges gjerne opp med bærelag, justeringslag av subus og topplag. Denne type bane må ha fall og inntil 30% tilleggsprodukter.

Skal ridebanen være i et ridehus trenger man ikke dreneringen og heller ikke fall.

Kostandene for massene avhenger av hvor lang transporten er. Kjøper man sand fra Danmark eller Sverige så blir prisen deretter. Selve massene har ganske lik pris.

En siste utgift er inngjerding, vanningsanlegg og redskaper til vedlikehold. En fiber/filtbane må ha jevnlig med vann over det hele så ikke fiber/filten «kryper opp». En sandbane med flis eller gummi kan ha et enklere vanningsanlegg.

analyseRehabilitering av en ridebane

En ridebane varer ikke evig. Med årene knuses både sandkorn og tilleggsproduktene man har i banen. Det er derimot ikke sikkert at man trenger å skifte ut hele topplaget. Det kan være nok å tilføre masser eller tilleggsprodukter. Økonomisk er det smart å forlenge levetiden så mye som mulig da kostanden for en ny bane er stor og med flere års bruk vil avskrivningen bli bedre.

For å vite hva man bør gjøre, må man først vite hva utfordringen er med ridebanen. Det fins mange subjektive meninger, men skal man få et objektivt svar må man analysere nærmere. Er det for mye finstoffer, feil form og overflate på kornene, for mye jordpartikler, for lite større tilleggsprodukter, ligger problemet i for lite masser eller mangel på riktig vedlikehold.

En grundig undersøkelse kan gjøre at man med en oppfriskning av banen for 30-40.000,- kan ha en bane i mange år til istedenfor å skifte hele banen til kanskje flere hundre tusen kroner.

Stallmestern kan hjelpe med prosjektering av ny bane, analysere topplag med eller uten befaring samt lage plan for rehabilitering. Ut fra det kan man lage et budsjett.

 

Les mer om kraftftak for ridebanebunn her

 

Les mer om Stallmesterns www.ridebane.no her