Med orienteringshemmede menes personer som har vanskelig for å orientere seg i ett bygg pga nedsatte sanser slik som syn, hørsel, lesevansker, psykisk utviklingshemming, m.f. Bevegelseshemmede personer har en fysisk hemming, gangbesvær eller for eksempel hjerte- og lunge lidelse.

Krav til nybygg og ved rehabilitering

Byggeforskriftene setter krav for nybygg og ombygning/større vedlikehold, men da gjelder kun den delen av bygget som rehabiliteres.

Dersom man har ett anlegget for publikum, skal orienterings- og bevegelseshemmede ha samme muligheter som resten av publikummet. Det vil si at det skal være lett synlig hovedinngang uten hindring som skilt og annet som kan stå i veien. Den bør ikke ha nivåforskjell, men om den har det så skal det være rampe for rullestol.

Inne skal det være mulighet å orientere seg enkelt fra sted til sted. Dører skal være brede nok for rullestol. Det skal være eget toalett der en rullestol kan manøvreres. Er det toalett i flere etg så skal det være tilpasset toalett i dem alle.

Dersom det er nivåforskjeller så skal det være godt merket med solid rekkverk på begge sider.

rampeAlle steder for publikum skal være tilgjengelig for alle

Alle steder som er åpent for publikum skal være tilgjengelig for alle. Dvs. at kafe, butikk, etc. også må ha god merking, fysisk tilgjengelighet, m.m. For eksempel må butikken innredes slik at en rullestolbruker kan manøvrere rundt i hele butikken.

En annen tilpassning som kan være aktuelt er teleslynge.

Håndtak, brytere, kraner, kontakter, o.a. skal være plassert og utformet slik at alle kan benytte dem.

Dersom anlegget har ansatte med en orienterings- eller bevegelseshemming så skal pauserom og alle andre rom være tilrettelagt slik at alle har samme muligheter.

Det er mange krav som stilles til tilretteleggingen. Mer informasjon finner man i Norsk Standard, NBI planløsningsblad, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbunds publikasjoner e.l.

Les mer i Plan og byggningsloven

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Statens bygningstekniske etat

Lov om internkontroll